Schokolo – editionen

Scholastika a OKOLO Vás s radostí zvou ve čtvrtek 23. 1. od 19 hodin na vernisáž výstavy – editionen.

Výběr z několika knižních edic, které v šedesátých letech minulého století vycházely v Československu a SRN, ukazuje, jak kontrastní byla jejich grafická úprava. Rozdíl je nejlépe patrný, seřadíme-li svazky edičních řad vedle sebe. V případě slavné edition suhrkamp vyvstane duhový efekt, protože designér Willy Fleckhaus přiřadil každému svazku jeden odstín barevného spektra, zatímco Malá řada soudobé světové prózy a edice Cesty se promění v kolekce abstraktních obrazů. Čeští umělci a umělkyně je pojednávali po vzoru své volné tvorby. Technikami malby, otisku a koláže rozvíjeli abstraktní estetiky, které se v galeriích východního bloku objevovaly v první polovině šedesátých let jen výjimečně, ale v oblasti knižní kultury byly přijatelné. Terminologicky by se kontrast mezi grafickou podobou československých a západoněmeckých edic dal vystihnout pojmy konceptuální v podání Fleckhause a výtvarný u domácích autorů.

Kurátor: Jan Wollner

Výstava trvá do 18. 2. 2020

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně
Mezinárodní bienále grafického designu v Brně
Vernisáž absolventských prací
Vernisáž absolventských prací
Výsledky přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Game design na Scholastice!
Game design na Scholastice!
DOD kurzů Scholastika
DOD kurzů Scholastika
VOŠ – výsledky přijímacího řízení
VOŠ – výsledky přijímacího řízení
VOŠ – přihláška do 12. 8. 2021!
VOŠ – přihláška do 12. 8. 2021!
Zobrazit všechny novinky