Schokolo – Casting a Shadow

Casting a Shadow reprezentuje tvorbou Petra Lorence za posledních několik let. Z fotografií a objektů je dobře patrná konceptuální tendence a analytická přesnost. Lorenc ve své práci zkoumá možnosti vyjádření, které se často vztahují k textu nebo přímo s autorským textem pracují. Ovlivněn svou profesí využívá originální algoritmy pro počítačové zpracování obrazu, ve kterých hraje roli prvek náhody.

Kurátor: Jiří Thýn
Vernisáž: 5. 3. od 18 h, výstava potrvá do 2. 4., komentovaná prohlídka 19. 3. od 18 h

 

Casting a Shadow is a contextual conjunction of different levels of reasoning about our relationship to transience against the backdrop of the contemporary world. Exhibition represents a cross-section of Petr Lorenc‘s work over the last few years. Photographs and objects clearly show conceptual tendency and analytical accuracy. Lorenc explores the possibilities of expression in his work, which often relate to text or work directly with the authorial text. Influenced by his profession, he uses original algorithms for computer image processing, in which the element of random plays a role.

Curated by: Jiří Thýn

Opening: 5. 3. from 6 pm, the exhibition will run until 2. 4., comented preview 19. 3. from 6 pm

Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Schokolo – Casting a Shadow
Schokolo – Casting a Shadow
Letní semestr kurzů 2020
Letní semestr kurzů 2020
Den otevřených dveří kurzů
Den otevřených dveří kurzů
VOŠ – Klauzury zimního semestru
VOŠ – Klauzury zimního semestru
Schokolo – editionen
Schokolo – editionen
Přednáška – Juraj Horváth
Přednáška – Juraj Horváth
Vánoční večírek v Bike Jesus
Vánoční večírek v Bike Jesus
Zobrazit všechny novinky