Schokolo – Casting a Shadow

Casting a Shadow reprezentuje tvorbou Petra Lorence za posledních několik let. Z fotografií a objektů je dobře patrná konceptuální tendence a analytická přesnost. Lorenc ve své práci zkoumá možnosti vyjádření, které se často vztahují k textu nebo přímo s autorským textem pracují. Ovlivněn svou profesí využívá originální algoritmy pro počítačové zpracování obrazu, ve kterých hraje roli prvek náhody.

Kurátor: Jiří Thýn

Vernisáž: 5. 3. od 18 h, výstava potrvá do 23. 5., komentovaná prohlídka 14. 5. od 18 h

 

Casting a Shadow is a contextual conjunction of different levels of reasoning about our relationship to transience against the backdrop of the contemporary world. Exhibition represents a cross-section of Petr Lorenc‘s work over the last few years. Photographs and objects clearly show conceptual tendency and analytical accuracy. Lorenc explores the possibilities of expression in his work, which often relate to text or work directly with the authorial text. Influenced by his profession, he uses original algorithms for computer image processing, in which the element of random plays a role.

Curated by: Jiří Thýn

Opening: 5. 3. from 6 pm, the exhibition will run until 2. 4., commented preview 19. 3. from 6 pm

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně
Mezinárodní bienále grafického designu v Brně
Vernisáž absolventských prací
Vernisáž absolventských prací
Výsledky přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Game design na Scholastice!
Game design na Scholastice!
DOD kurzů Scholastika
DOD kurzů Scholastika
VOŠ – výsledky přijímacího řízení
VOŠ – výsledky přijímacího řízení
VOŠ – přihláška do 12. 8. 2021!
VOŠ – přihláška do 12. 8. 2021!
Zobrazit všechny novinky