Ateliér grafického designu 1

“Komunikace je hlavním nástrojem a zároveň výsledkem práce designéra – komunikace s klientem, o tom, co skutečně potřebuje; komunikace s divákem, kterému sdělujeme výsledek práce.” Výuka bude přímo závislá na skladbě skupiny účastníků. Na základě individuálních zkušeností si určíme cíle, kterých chceme v průběhu semestru dosáhnout. Najdeme společnou tématickou linku a určíme si krátkodobá zadání i celosemestrální úkol. Začneme v rovině intuice a inspirace. Určíme hranice, ve kterých se budeme pohybovat. Společně, pod pedagogovým vedením, budeme prakticky procházet oblastí grafického designu od sazby, přes typografii, kompozici, barvy a materiály až po komplexní témata vizuálních identit, logotypů nebo online komunikace. Zajímá nás struktura a systém práce designéra – experiment a chyba jsou iniciátory zajímavých řešení a výsledná forma již může být různá. Nebudeme pouze plnit “přání” klienta, ale chceme najít náš autentický přístup, který nám dá víc jistoty k prezentaci a obhajobě. Každý realizovaný projekt prochází často komplikovaným procesem schvalování. To nás také zajímá. Budeme suplovat oponenta, vést kritickou debatu a snažit se obstát.

Cena
9.500 Kč