Ateliér grafického designu 2

Grafický design 2 pomůže rozvinout váš individuální způsob práce, estetické cítění a zvědavost. Budete připravovat zajímavá zadání jako tvorba značky, vizuální identita nebo mediální formáty. Designér nesmí postrádat zvědavost a chuť komunikovat. Naučíme vás patřičně analyzovat zadání, připravovat rešerše, třídit informace a formovat je do kvalitního výstupu. V průběhu lekcí budeme společně rozebírat různé možnosti použití obrazu, písma a jejich vliv na konečné výstupy. Díky vzájemné diskuzi si osvojíme obhajobu projektů a sebekritiku, tolik důležitou pro reálný svět grafického designéra.

Cena
9.500 Kč