Ateliér grafického designu 2

Grafický design 2 pomůže rozvinout váš individuální způsob práce, estetické cítění a zvědavost. Budete připravovat zajímavá zadání jako tvorba značky, propagační materiály nebo mediální formáty. Zkusíte si zpracovat i abstraktní témata a pocítíte radost z nalezení vlastního vizuálního jazyka. Designér nesmí postrádat zvědavost a chuť komunikovat. Naučíme vás patřičně analyzovat zadání, připravovat rešerše, třídit informace a formovat je do kvalitního výstupu. Kurz není zaměřen na výuku grafických programů, ale na formování povědomí a tříbení citu pro kvalitní grafický design. Díky kritickému myšlení, které si osvojíme, se bude absolvent lépe orientovat v oboru z pozice designéra, ale i zadavatele. Vzájemnou diskuzí si osvojíme obhajobu projektů a sebekritiku, tolik důležitou pro reálný svět grafického designéra.

Pro ateliér doporučujeme základní znalost Adobe Illustrator, nebo navštěvování kurzu Adobe na Scholastice.

V případě Ateliérů grafického designu 1 a Ateliéru grafického designu 2 se nejedná o rozdělení na začátečníky a pokročilé. Rozdíl v jednotlivých ateliérech je u pedagogů, které je vedou.

Letní semestr 2021: Kurz začíná 1. března a s ohledem na vládní opatření je výuka převedena na distanční formu. Prezenční výuka bude obnovena dle aktuálního vývoje epidemiologické situace.

Cena
8.900 Kč