Mixed Media Studio (ENG)

EN
The purpose of the studio is to establish a space where all creative activities and artistic adventures such as painting, drawing, object-art, installation, performance, and music can meet. The central tenet of our approach is the openness to the mutual blending of these media, while remaining free to zero in on a singular aspect of one of them. In the studio, through experiments, tasks, and translations, we learn how to think and shape our own opinions and ideas.
The studio environment should encourage the taking of risks, so that we are free to push boundaries and learn about the arts

CZ
Smyslem ateliéru je vytvořit prostor, ve kterém se potkávají veškeré kreativní a umělecké příštupy jako malba, kresba, objekt, instalace, či performance. Důležitým aspektem je vzájemné prolnutí těchto médii nebo zcela vyhranění se vůči jednomu z nich. V ateliéru se za pomocí experimentů, úkolů a přednášek naučíme o umění přemýšlet a formovat vlastní názory a ideje.
Ateliér by nám měl sloužit k účelu se nebát riskovat, experimentovat a vzdělávat se v oblasti umění.

Cena
8.500 Kč