Ateliér kresby a ilustrace

V  ateliéru bychom rádi vytvořili takové prostředí, které bude místem pro experimentální přístup, otevřené hledání nových možností a kde lze skrze hru nacházet adekvátní postupy. Zkoumat co to je kresba a rukopis a uvažovat o nich v kontextu současného umění. Rozvíjet myšlení kresbou, zpřesňovat linku, zpochybňovat zažité představy a rozšiřovat rejstřík možností. Součástí výuky budou diskuze či přednášky vybraných hostů či témat, které s kresbou a ilustrací souvisí. Ateliér bude primárně zaměřen na rozvíjení kresebných schopností studentů, s individuálním akcentem k jejich talentu a směřování. Záběr v rámci konzultací či přednášek zahrne i oblast ilustrace nebo autorské knížky. Základní znalost kresby je sice předpokládaná, ale není podmínkou.

Samotná výuka bude strukturována do částí:
– konzultace individuální či celoateliérová diskuze
– kresebná cvičení, v nich se zaměříme více “na věci okolo kreslení”, než přímo na učení se kresby. Půjde nám víc o důvody, protože způsobů je mnoho, ale důvodů málo. Budeme zkoumat, jak dlouho se dá na něco koukat, než to lze nakreslit nebo jak nakreslit něco nehmotného, třeba vzduch, či jaký je rozdíl mezi kreslením a nakreslením atp.
– přednášky hostů (na zvolená témata)

Letní semestr 2021: Začátek kurzu bude stanoven dle vývoje epidemiologické situace. V závislosti na tato omezení se může změnit délka a cena kurzu. V současné chvíli můžete poslat nezávaznou elektronickou přihlášku. S bližšími informacemi se Vám ozveme v momentě, kdy bude průběh kurzu jasně daný.

Cena
7.900 Kč