Ateliér kresby a ilustrace

Atelier kresby a ilustrace
– Od bodu A k bodu B

– Šikana tužky
– Atelier noisového šrafování
– Myšlení kresbou- Od autonomní kresby k ilustraci a zpět.

– kresba VS kreslení (výsledek VS činnost)
– Kresba jako základ pro další výtvarné techniky

V  ateliéru bych rád vytvořil takové prostředí, které bude místem pro experimentální přístup, otevřené hledání nových možností a kde lze skrze hru nacházet adekvátní postupy.
Zkoumat co to je kresba a rukopis a uvažovat o nich v kontextu současného umění. Rozvíjet myšlení kresbou, zpřesňovat linku, zpochybňovat zažité představy a rozšiřovat rejstřík možností.

Součástí výuky budou diskuze či přednášky vybraných hostů či témat, které s kresbou a ilustrací souvisí.

Ateliér bude primárně zaměřen na rozvíjení kresebných schopností studentů, s individuálním akcentem k jejich talentu a směřování.
Záběr v rámci konzultací či přednášek zahrne i oblast ilustrace nebo autorské knížky.
Základní znalost kresby je sice předpokládaná, ale není podmínkou.

Samotná výuka bude strukturována do částí:
– konzultace individuální či celoateliérová diskuze
– kresebná cvičení, v nich se zaměříme více “na věci okolo kreslení” než přímo na učení se kresby. Půjde nám víc o důvody, protože způsobů je mnoho, ale důvodů málo.
Budeme zkoumat jak dlouho se dá na něco koukat než to lze nakreslit, nebo jak nakreslit něco nehmotného, třeba vzduch, či jaký je rozdíl mezi kreslením a nakreslením atp.
– přednáška hosta (nárazově)

Cena
8.500 Kč