Ateliér kresby

Ateliér kresby představuje prostor pro individuální rozvoj jednotlivých studentek a studentů. Na různých úkolech si budeme představovat jak funguje kresebná zkratka nebo jak se dá pomocí linky vyjádřit prostor a hloubka. Záměrem vedoucího pedagoga, Tomáše Absolona,  je vyučovat kresbu v několika možných pracovních a uměleckých polohách. S kresbou budou studenti pracovat jak po formální stránce – naučí se zvolit správný druh linky, kresebné gesto, vhodný druh podkladu, barevnosti či formátu papíru. Po obsahové stránce na studenty čeká několik zadání v podobě „kresby podle skutečnosti“, kdy se bude možné zaměřit na kresbu portrétu, krajiny nebo architektury, studenti se také budou učit pracovat s důležitou polohou jejich představivosti v tzv. „kresbě z hlavy“, kdy se naopak studenti učí ilustrovat své představy, vyvolávají si v myšlenkách obrazy, které více realisticky nebo více abstraktně kreslí.

Tomáš chce své studenty motivovat k experimentování a osvojování různých technik: „Nemusíte umět kreslit, abyste se mohli umět vyjádřit. Vedle technického zaměření se na kresbu, budeme rozvíjet kreativní myšlení.“

Společně strávený čas budeme rozdělovat na společné i individuální konzultace podle potřeb každého ze studentů a studentek. V průběhu semestru budou zváni různí praktikující umělci, kteří Vám předají své další pohledy nejen na kresbu a další zkušenosti.

V ateliéru jsou vítáni jak studenti, kteří chtějí zvládnout techniku kresby jako svůj hlavní vyjadřovací prostředek, tak studenti, kteří se zabývají jiným médiem a potřebují k tomu kresebný základ.

Zimní semestr 2022:
Kurz začíná 20. října, výuka je vedena prezenční formou.

Cena
8.700 Kč