Ateliér malby

Ateliér malby se zaměřuje především na práci s barvou, osvojení si malířských postupů a hledání identity ve vlastní tvorbě. Pod vedením akademické malířky Jitky Mikulicové objevíte specifické přístupy a techniky, které vám pomůžou vyjádřit sebe sama nejen na malířském plátně. Důležitou součástí výuky jsou osobní konzultace, kdy se lektorka snaží reagovat a rozvíjet individuální podoby talentu každého studenta. Budete si moci vyzkoušet práci s akvarelem, akrylem, napínat a šepsovat plátna, ale také experimentovat s kombinovanými technikami, to vše za přílivu inspirací z dějin a teorie současné malby.

Cena
8.500 Kč