Cyklus přednášek z dějin designu a architektury

Od Art Deca přes funkcionalismus k organickému designu: Historie designu, interiérů a architektury v českých zemích 1918–1948

V letním semestru 2021 se Adam Štěch zaměří ve svých přednáškách Dějin designu a architektury na dynamický vývoj československého designu, interiérů a architektury v průběhu dramatického období vzniku nového demokratického československého státu, jeho zániku před druhou světovou válkou a po nástupu komunistické moci v roce 1948. Jednotlivé přednášky se zaměří především na design výrobků, interiérový design a rezidenční architekturu od vzniku raného funkcionalismu až po méně známé organické tendence třicátých a čtyřicátých let. Kromě hlavního tématu je součástí každého kurzu u prezentace aktuálního dění ze světa designu, architektury módy i umění.

Program letního semestru 2021

Letní semestr 2021: Kurz začíná 1. března a s ohledem na vládní opatření je výuka převedena na distanční formu. Prezenční výuka bude obnovena dle aktuálního vývoje epidemiologické situace.

Cena
7.500 Kč