Cyklus přednášek z dějin grafického designu

Jako posluchači budete během přednášek zkoumat historický vývoj grafického designu a související typografie. Budete schopni vlastní analýzy a interpretace, kterou si vyzkoušíte při realizaci vlastních semestrálních prací.

Přednáškový cyklus má dva hlavní cíle. Představuje studentům historické proměny grafického designu a ukazuje problémy, které tento obor definují a provázejí ho napříč časem. Absolvent kurzu získá ucelený vhled do problematiky, který mu umožní chápat kontext mezi historií a současností grafického designu.

Cena
8.000 Kč