Cyklus přednášek z dějin umění

Absolvování kurzu vám pomůže spojit si historii umění s jeho moderním vývojem. Získáte tolik potřebný kontext, který obohatí váš zájem o umění i vlastní tvorbu. Cyklus přednášek nabízí tématicky ucelený pohled na jednotlivá historická díla a jejich tvůrce. Hodiny jsou dále doplněny o pochopení zásadních textů, které formovaly chápání a samotnou uměleckou tvorbu v čase.

Na kurzu se dozvíte:

Jak ovlivnilo … ?
Co změnilo … v 20. století?
Proč … je zásadní pro uměleckou tvorbu?

Vyjímečnost kurzu  je v jeho schopnosti propojovat informace o současném umění na pozadí vývoje umění moderního. Konečně pochopíte současné umění a správně si interpretujete vývoj moderního umění v moderní společnosti.

Výuka v semestru

Interaktivní přednášky se zaměří nejdříve na základní principy uměleckého světa a jejich kořeny ve vývoji společnosti v druhé polovině 20. století. Následně se budeme zabývat principy tvůrčí činnosti a širším uměleckým kontextem kolem samotné tvorby.

Cena
8.000 Kč