Cyklus přednášek z dějin umění

Máte rádi výtvarné umění a rádi byste mu porozuměli? Zajímá vás, proč moderní umělecká díla vypadají, jak vypadají? Cítíte se občas v galeriích ztraceni a příliš nechápete, co mají okolní díla znamenat? Na kurzu dějin umění na Scholastice zjistíte, že umění dělalo a stále dělá mnohem víc, než je „krásné.“

Připravili jsme pro Vás nedělní kurz, kde si osvojíte základy formální analýzy, naučíte se poznávat jednotlivé slohy a především, naučíte se o umění přemýšlet. Každou druhou neděli se sejdeme ke třem přednáškám: při Poznávačce se společně naučíme na umění koukat a osvojíme si termíny a koncepty, které Vám umožní si jednotlivá díla zařadit do chronologie dějin umění. Na Ikonografii se vždy zaměříme na jedno téma a ukážeme si, jak se v různých epochách a kontextech zobrazovalo a jaké vedlejší významy neslo. A konečně, poslední přednáška každého setkání bude věnována konkrétnímu tématu z dějin umění. V tomto semestru budeme mluvit o vztazích mezi mecenáši, objednavateli a objednavatelkami, konceptory a umělci.

Zimní semestr 2021 | Program dopoledního bloku

Zimní semestr 2021 | Program odpoledního bloku

Zimní semestr 2021: Kurz začíná 24. října a s ohledem na vládní opatření bude výuka dopoledního bloku vedena prezenční nebo distanční formou. Odpolední blok bude vždy veden distančně.

Cena
5.200 Kč