Choreografie a analýza pohybu

V těchto kurzech bude naším materiálem tělo ve vztahu k času a prostoru. Podle fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho zkusíme znovuobjevit svět, tak jak jej uchopujeme v žité zkušenosti.

Vše vnější je nám přístupné jen skrze vlastní tělo, tělo a jeho pohyb v prostoru a čase a jeho vztah k objektům. Budeme se věnovat  různým kvalitám pohybu a základem pro naše zkoumání se stane komponování ve smyslu choreografické struktury vedené přes mikro kompozici k makrokompozici a přes individuální výraz k výrazu kolektivnímu.

Přes subjektivní  pocity tělesného výrazu pak budeme moci pojmově uchopit, zobecnit a analyzovat tvůrčí proces. Opírat se budeme o pohybové analýzy, které vytvořil Rudolf von Laban a jeho žačka Irmgard Bartenieff  v první a druhé polovině minulého století. Zároveň budeme pracovat intertextuálně a vztahovat se k jiným uměleckým dílům převážně v kontextu vizuálního umění. Budeme čerpat z historické avantgardy zastoupené divadlem Bauhaus Oskara Schlemmera a z avantgardy 60. let zastoupené umělci tvořící kolem Judson Dance Theatre. Tyto kurzy nevyžadují znalost tanečních technik a nevyžadují taneční praxi, je v nich zastoupena jak praktická, tak i teoretická část.

Kurzy jsou vhodné  pro lidi, kteří se chtějí věnovat vlastnímu seberozvoji, a pro umělce, kterým může tento přístup otevřít  náhledy na vlastní tvorbu z jiné perspektivy. Jsou také otevřené pro mezioborové spolupráce, především studentům nebo pedagogům humanitních studií.

 

Cena
9.500 Kč