Analýza pohybu

V kurzech bude naším materiálem tělo a prostor a zároveň se budeme věnovat dynamickým aspektům pohybu, tzn. tomu, jak je pohyb vykonáván. Budeme se zabývat základními věcmi, které však nejsou vůbec samozřejmé a jsou velmi komplexní. Opírat se budeme mimo jiné o pohybovou analýzu, kterou vytvořil Rudolf Laban a rozvinula jeho žačka Irmgard Bartenieff. Labanova analýza klade důraz na pozorování a analýzu běžného pohybu a vychází z předpokladu, že sám život je pohyb. Člověk se neustále vyrovnává se změnami svého vztahu k sobě a okolí díky pohybu. LMA/BF tedy nevykazují oblast pohybu do speciálních oblastí tance nebo sportu, jak jsme na to často zvyklí. Díky tomu jsou kurzy vhodné pro lidi, kteří se chtějí věnovat vlastnímu seberozvoji skrze tělo a pohyb, soustředit se více na svoje tělesné prožívání nebo získat více sebevědomí v tělesném projevu. Tyto kurzy nevyžadují znalost tanečních technik a nevyžadují taneční praxi, předpoklad však je, že se chcete hýbat a experimentovat na poli pohybu a tance. To, jak se tělo chová ve skupině a jak se dají těla komponovat do choreografického celku budeme zkoumat v choreografických strategiích, které nám umožní pochopit a rozšířit myšlení o řízeném a organizovaném pohybu. Přes subjektivní pocity tělesného výrazu pak budeme moci pojmově uchopit, zobecnit a analyzovat tvůrčí procesy.

Protože se pracuje ve skupině, je soudržnost skupiny velmi důležitá jak pro samotnou tvorbu, tak pro vytvoření nehodnotícího a bezpečného prostředí. Proto prosíme, pokud se rozhodnete pro tento kurz, o maximální možnou docházku.

Kurz probíhá ve víkendových, celodenních blocích jednou měsíčně ve Scholastice nebo pronajatém tanečním sále. V rámci jednoho víkendu tak absolvujete celkem 4 lekce.

sobota 9.30–12.30; sobota 13.30–16.30
neděle 9.30–12.30; neděle 13.30–16.30

Zimní semestr 2021: Výuka je možná pouze prezenční formou. Zasáhnou-li vládní opatření do průběhu kurzu, bude výuka nahrazena v pozdějším termínu.

Cena
8.900 Kč