Performativní instalace

Kurz zaměřený na zkoumání vztahů mezi člověkem, objektem, prostorem a časem na pomezí vizuálního a divadelního umění se věnuje situacím, ve kterých se střetávají a prolínají umělecké obory a jejich formy přesahují do okrajových žánrů i mimo-uměleckých odvětví.

 

Cílem kurzu je vytvoření asociativní kompozice, divadelní instalace nebo objektové performance spojující nové technologie a vyjadřovací prostředky tradičních uměleckých forem. Pracovat budeme na základě společně zvoleného tématu, které budeme zkoumat a rozvíjet skrze dostupné prameny a inspirativní materiály. Jeho následným uchopením a upřesněním budeme směřovat k volbě vhodného tvůrčího postupu i uměleckého přístupu. Budeme hledat možnosti metaforického jazyka v interakci scénických složek – např. formou hry, prostřednictvím drobných performancí, diskusí či prezentací. Věnovat se budeme i samotné výrobě, tedy rovině materiálové a technologické.

Minimální počet účastníku kurzu je 6, maximální pak 12 osob. Kurz je vhodný jak pro zájemce bez předchozích zkušeností, tak pro studenty uměleckých škol či profesionály. Těm může kurz sloužit k vlastnímu seberozvoji, jako inspirace pro jejich autorskou tvorbu nebo jako doplnění vzdělání.

cena 9.500 Kč