Ateliér Intermediální tvorby

(vhodné pro uchazeče na umělecké vysoké školy)
Cílem programu Atelieru Intermediální tvorby je společná diskuze nad vlastní uměleckou tvorbou a
kontextem současného umění. Hlavní náplní ateliéru se tak stanou skupinové konzultace ve snaze
o individuální rozvíjení tvůrčích procesů a zdokonalování sebeprezentace. Zároveň bude možná
technická podpora ze strany pedagoga. Součástí výuky se stanou i přednášky hostů, či společné
návštěvy výstav, za účelem prohloubení znalostí současného umění a reflexe daných témat a
tendencí. Přípravný kurz je cílen zejména na budoucí uchazeče vysokých uměleckých škol.

Cena
9.500 Kč