Ateliér intermediální tvorby

Ateliér intermediální tvorby je cílen zejména na přípravu budoucích uchazečů na vysoké umělecké školy. Kurz je pojat jako společná diskuze nad vlastní uměleckou tvorbou a kontextem současného umění. Pod vedením vizuálního umělce Radka Brousila (v současné době působí jako doktorand na pražské UMPRUM) se budete věnovat jednotlivě i kombinaci médií jako jsou instalace, video nebo performance. Hlavní náplní ateliéru se tak stanou skupinové konzultace ve snaze o individuální rozvíjení tvůrčích procesů a zdokonalování sebeprezentace (konzultace domácích prací a vytváření portfolia nejen pro přijímací pohovory). Součástí výuky se stanou i přednášky hostů, či společné návštěvy výstav, za účelem prohloubení znalostí současného umění a reflexe daných témat i tendencí.

Cena
9.500 Kč