Přípravný kurz pro uchazeče na umělecké vysoké školy

Cílem přípravného kurzu je společná diskuze nad vlastní uměleckou tvorbou a kontextem současného umění. Hlavní náplní ateliéru se tak stanou skupinové konzultace ve snaze o individuální rozvíjení tvůrčích procesů a zdokonalování sebeprezentace. Zároveň bude možná technická podpora ze strany pedagoga. Součástí výuky se stanou i přednášky hostů, či společné návštěvy výstav, za účelem prohloubení znalostí současného umění a reflexe daných témat a tendencí. Přípravný kurz je cílen zejména na budoucí uchazeče vysokých uměleckých škol. Součástí výuky bude vedená příprava a konzultace domácích prací a portfolií pro přijímací pohovory.

Cena
9.500 Kč