Kamera a střih

Filmová řeč představuje soubor technik, které umožňují pomocí pohyblivých obrazů a zvuků vyjadřovat emoce, myšlenky, příběhy. Jde konkrétně o práci s kamerou a střihovou skladbou, které jsou podřízeny určitému dramaturgickému záměru. Kurz Kamera a střih je zaměřen především prakticky, je však propleten teoretickými vsuvkami nutnými pro pochopení základů zvládnutí filmových vyjadřovacích prostředků. Během kurzu se studenti naučí filmově myslet a každý ze studentů vytvoří svůj vlastní krátký film.

Cena
9.500 Kč