Ateliér kamery a střihu

Filmová řeč představuje soubor technik, které umožňují pomocí pohyblivých obrazů a zvuků vyjadřovat emoce, myšlenky, příběhy. Jde konkrétně o práci s kamerou a střihovou skladbou, které jsou podřízeny určitému dramaturgickému záměru. Kurz kamery a střihu je zaměřen především prakticky, je však propleten teoretickými vsuvkami nutnými pro pochopení základů filmových vyjadřovacích prostředků. Během kurzu se studenti naučí filmově myslet a každý ze studentů vytvoří svůj vlastní krátký film.

Zimní semestr 2022:
Kurz začíná 20. října, výuka je vedena prezenční formou.

Cena
9.800 Kč