Ateliér kamery a střihu

Filmová řeč představuje soubor technik, které umožňují pomocí pohyblivých obrazů a zvuků vyjadřovat emoce, myšlenky, příběhy. Jde konkrétně o práci s kamerou a střihovou skladbou, které jsou podřízeny určitému dramaturgickému záměru. Kurz kamery a střihu je zaměřen především prakticky, je však propleten teoretickými vsuvkami nutnými pro pochopení základů filmových vyjadřovacích prostředků. Během kurzu se studenti naučí filmově myslet a každý ze studentů vytvoří svůj vlastní krátký film.

Letní semestr 2022:
Kurz začíná 2. března a s ohledem na vládní opatření bude výuka vedena prezenční nebo distanční formou.

Cena
8.900 Kč