Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Předmět se soustředí na vývoj dějin umění od 20. století do současnosti s důrazem na posledních 50 let. Moderní umění zasazuje do širšího společensko-kulturního rámce. Během výuky jsou studentům vysvětleny teorie a principy, díky nimž získají vyčerpávající přehled. Přednášky doplňuje odborný seminář sloužící k pochopení významných uměleckých textů, děl a klíčových otázek. Jako součást výuky studenti navštěvují stálé expozice i výstavy současného a moderního umění.