Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Předmět probírá dějiny umění z hlediska časové posloupnosti a odhaluje jejich formální, obsahové a technologické změny. Dějinný přehled slouží studentům jako zdroj inspirace pro vlastní tvůrčí činnost. Rozebírá slohové, sociální, ikonografické a pojmové stránky vývoje umění. Absolvent je tak schopen orientovat se v historii umění od starověku až po 19. století. Zná klíčové představitele uvedených období a rozumí specifikům jednotlivých uměleckých slohů.