Design výrobků

Cílem výuky je předat studentům praktické znalosti z prostředí produktového designu. Poznají hlavní pilíře práce designéra v kontextu různých materiálů, technologií a současných trendů. Design vstupuje nejen do výsledné funkcionality produktu, ale také má vliv na tvorbu jeho propagace a marketingové strategie. Studenti během výuky získávají přehled v odborné terminologii, technologiích výroby i vlastnostech materiálů a osvojují si správné postupy pro návrh unikátního produktového designu.