Grafický design 1

Cílem předmětu je rozebrat zásadní aspekty práce grafického designéra. Studenti získají znalosti jak tvořit vizuální identitu značek, produktové obaly, propagační materiály a nejrůznější grafické výstupy na volné téma. Naučí se pracovat samostatně v grafických programech Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop. Výuka je dále obohacena praxí v ateliérech, dílenskými workshopy a přednáškami. Absolventi chápou grafický design v kontextu k vizuálnímu umění, typografii a motion designu. Dokáží argumentovat vlastní práce a samostatně prezentovat. Individuálně smýšlí a znají obor v celé jeho šíři.