Grafický design 2

Vizuální jazyk je živá, rozmanitá a neustále se vyvíjející součást naší kultury. Během tříletého studia budeme společně odkrývat a rozvíjet principy různých estetických forem, všímat si souvislostí a důvodů jejich proměny a vývoje. To vše v návaznosti na výuku vizuální teorie a dějin umění a designu. Studenti se naučí správně pochopit zadání (interpretovat a definovat zadání), rozpoznat klíčové momenty obsahu a najít co nejpřesnější formu vyjádření za pomoci současných prostředků a technologií.