Počítačová grafika pro 2D

Cílem předmětu je naučit studenty ovládat na profesionální úrovni software pro tvorbu grafiky a úpravu fotografií. Absolventi efektivně využívají grafické nástroje z rodiny Adobe: upravují fotografie, texty, vytvářejí ilustrace a grafiku, sestavují výstupy pro další použití (tisková data, webová grafika, dokumenty). Znají možnosti programů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign ve vztahu k jejich využití v profesionální praxi.