Počítačová grafika pro 2D – After Effects

Zaměřením předmětu je výuka programu Adobe After Effects s přesahem do dalších programů pro navrhování a výrobu animované grafiky, postprodukce a animace. Cílem předmětu není jen získat znalost software, ale hlavně schopnost s pomocí něj tvořit a uvažovat jako designér v pohybu a vyprávět jako animátor v čase a daném formátu. V průběhu několika semestrů si osvojíme většinu nástrojů tohoto univerzálního programu a zároveň se naučíme stavět komplexní projekty a hledat optimální řešení všech tvůrčích zadání.

Následně se přesuneme do světa 3D grafiky a programu Cinema 4D, kde se naučíme modelovat, texturovat, animovat a spoustu dalších činností, pro tvorbu efektních I efektivních videí, interaktivních projektů a vizualizací. V kombinaci se znalostí After Effects a dalších programů je cílem získat širokou paletu schopností, které umožní navrhovat a realizovat všechny myslitelné projekty v oblasti motion designu a přilehlých oborech.