Technická kresba

Student se seznámí s používáním a výběrem kreslicích pomůcek, prováděním geometrických konstrukcí a jejich využitím, s kreslením náčrtů a zásadami technického zobrazování. Na tyto zásady navazuje způsob udávání rozměrů na výkresech, předepisování jejich přesnosti, tvaru a polohy povrchu součástí. Získané znalosti pak student využije a rozvine v provádění výrobních výkresů.