Vizuální teorie a kultura

Předmět provádí studenty problematikou vizuální kultury a funkcí obrazu jako takového. Představuje obraz v kontextu moderní společnosti a jeho nosičů. Fotografie a film v prostředí televize a internetu jsou hlavním tématem současné vizuální kultury. Cílem předmětu je předat studentům základní definice, pojmy a schopnost rozeznat širokou škálu obrazové tvorby z pohledu teorie vizuální kultury. Vědomosti získané během studia jsou podstatné jako zdroj inspirace a reflexe pro vlastní profesionální tvorbu absolventů.