Výběrový seminář

Seminář funguje jako setkávací platforma pro studenty, učitele a externí hosty. Probíhají společné prezentace, přednášky a diskuse nad odbornými tématy. Studenti mají možnost rozšířit si přehled díky zahraničním hostům z oboru a zároveň získávat inspiraci jeden od druhého, z vlastních prezentací a děl. Seminář pomáhá studentům osvojit si schopnost kritického hodnocení a zaměřuje se na tvorbu portfolií, motivačních dopisů a strukturovaných životopisů, které studentům později pomáhají při nástupu na odbornou praxi.