Základy výtvarných technik

Předmět rozebírá specifika tradičních i moderních výtvarných technik. Představuje základy technologických principů, vlivy materiálových specifik, hodnocení konceptů a kompletace projektů. Přednášky formou odborných workshopů provádí studenty jednotlivými fázemi kreativního procesu návrhu, učí je zvažovat použití materiálů a odhadovat z toho plynoucí omezení. Absolventi dokáží výtvarné techniky nejen navrhovat, ale také zvažovat jejich výběr v kontextu k plánovanému uplatnění výrobku na trhu.