Závěrečný projekt

Předmět připravuje studenty na úspěšné obhájení závěrečné absolventské práce. Pomáhá vhodně zvolit téma a naplnit cíl práce. Probíhá formou individuálních schůzek a společných prezentací s pedagogy, kde si studenti osvojují obhajobu závěrečné práce, vlastní prezentaci a nabyté znalosti. Součástí výuky je seminář, jak pracovat s posudky oponenta závěrečné práce ve prospěch vlastní úspěšné obhajoby.