Barbora Chládková

Figurální sochařka. Pracuje s klasickými materiály, hlínou a kamenem. Zabývá se
především tím, jak vyjádřit sebe sama v hmotě. Zajímají ji figurální kompozice,
které vytvářejí vztahy mezi sebou. Vystudovala Akademii výtvarných umění v
Praze. Zároveň se zabývá praktickou sebezkušenostní filosofií – Principy života ® .
Svoji sochařskou tvorbu staví na propojení sochařské formy s vnitřním obsahem
soch. Díky spojení obsahu a formy její sochy vytváří vnitřní introspekci autora. Na
základě této zkušenosti nabízí – Sochařskou Introspekci široké veřejnosti. Ať
člověk umí, či neumí modelovat. Přesto každý dokáže otisknout své niterné pocity
do hlíny a díky tomuto otisku, pak lze zahlédnout souvislosti, které v každodenním
životě nejsou vidět.
Je členkou Spolku výtvarných umělců Mánes a Spolku sochařů České republiky.
Osm let učila na soukromé mezinárodní vysoké škole architektury Architectural
Institute In Prague (ARCHIP) modelování.
www.barbora-chladkova.cz