Ivan Boroš

– spoluzakladatel a partner architektonického studia EDIT!
– vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze
– roční studijní a pracovní stáž na fakultě architektury TUM v Mnichově
– ženatý, s 2 syny a jednou kočkou
– dle kolegů tendence k: černým stropům a k rámování v interiérech