Lukáš Likavčan

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Odborně se zabývá filosofií technologií, politickou ekologií a teorií vizuálních kultur. Kromě Scholastiky vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě, a je též členem kurátorského kolektivu galerie Display. Více info na likavcan.com.