Mariana Šindelková

Mariana Šindelková je absolventkou magisterského studia dějin umění na FF UK v Praze a doktorského studia v témže oboru na UMPRUM v Praze. Specializuje se na malířství první poloviny 20. století, především na tvorbu Josefa Čapka: spolu s Pavlou Pečinkovou edičně připravila Čapkovu „Publicistiku 2“ (Triáda 2012).

Další oblastí jejího zájmu je francouzské umění první poloviny 20. století a jeho dopad na formování výtvarné tvorby v českých zemích. Autorsky také připravila kapitolu o umělecké výzdobě pražské katedrály ve 20. století do knihy „Katedrála viditelná a neviditelná“ (Hilbertinum 2019).

Od roku 2005 do roku 2015 působila v lektorském oddělením NG v Praze. V letech 2013–2015 vedla seminář dějin umění na Gymnáziu Lauderových škol v Praze.