Martin Koreň

Martin Koreň je absolventem Strojní fakulty na pražské ČVUT v oboru Letadlová technika. Jeho profesním zaměřením je design a výrobní technologie v letectví. Působí v průmyslu, spolupracuje s odborně zaměřenými firmami, ale podílí se také na vývojových projektech na univerzitě. Každodenním nástrojem v jeho práci je 3D CAD software.