Štěpán Marko

Štěpán Marko je grafický designér a typograf a také člen umělecké skupiny Black Hole Generation, která volně působí od roku 2015. Studoval na střední grafické škole obor Polygrafie a na pražské UMPRUM v ateliéru Tvorba písma a typografie. Tyto dva obory, jak tiskový, tak grafický, ve své práci využívá a kombinuje. Obor grafického designu vnímá jako možnost vizuálně převádět textové informace s určitým kulturním odkazem či přesahem. Spolupracuje s řadou nakladatelství, která se zaměřují na umělecké a teoretické publikace a byl několikrát oceněn v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku.