Tomáš Absolon

MgA. Tomáš Absolon absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka a v současnosti pokračuje v postgraduálním studiu na brněnské FaVU, v ateliéru Malby (Luďka Rathouského). V roce 2016 se stal jedním z laureátu Ceny kritiky za mladou malbu. Tomáš se zabývá malířským obrazovým médiem, pomocí kterého tematizuje vztah reality a různých úrovní abstrakce. Absolonovy obrazy jsou vícevrstevnaté, v nekonečných plochých prostorách pozadí se objevují malířsky jinak pojatá gesta či ostré, až „ilustrativní“ linie. Přestože je Tomáš bytostný malíř, kresba je pro něj páteří jeho umělecké tvorby.