Tomáš Mitura

Tomas is a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague.  He devotes his time not only to painting, but also to illustration, graphics and music (he acts as a front man in the noise-punk band Vole).  Tomas is also involved in tattooing and, together with Štěpán Marko, has published a book on tattooing outside the salon called “Poke poke poke” in 2017.

Je absolventem pražské AVU, věnuje se nejen malbě, ale také ilustraci, grafice a hudbě (působí jako frontman v noise-punkové kapele Vole). Zabývá se také tetováním a spolu se Štěpánem Markem vytvořil v roce 2017 publikaci o tetování mimo tetovací salóny nazvanou “Poke poke poke”.