Produktový design

Cílem oboru je umožnit studentům poznat problematiku navrhování produktu a jeho průmyslové výroby z hlediska využití různých materiálů a pracovních postupů. Produktový design nabízí široké možnosti kreativní realizace a pracovního uplatnění.

Profil absolventa

Studenty vzděláváme v oblastech současných, ale i tradičních technologií výroby, na příkladech adekvátně zvolených materiálů, přes správné pochopení funkce navrhovaného produktu až po marketingovou strategii. Naši absolventi získávají studiem ve škole a absolvováním čtyřměsíční praxe ve firmách praktické znalosti, odborné dovednosti i kompetence umožňující jim ihned po škole najít pracovní uplatnění v oboru, ať už jako zaměstnanec nebo jako samostatně působící designér. Bezpečně se orientují v současném designérském diskurzu, v dějinách designu, trendových definicích a rozumí charakteristikám světových center designu. Jsou vybaveni jedinečnými 3D a 2D softwarovými znalostmi, ovládají 3D skenování i tisk a celkově disponují znalostmi vlastností materiálů, jako kov, dřevo, sklo, keramika nebo plasty.

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Adam Štěch
Adam Štěch
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Martin Koreň
Martin Koreň
Jaromír Krýže
Jaromír Krýže
Alena Hájková
Alena Hájková
David Frýdel
David Frýdel
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera
Adéla Gondová
Adéla Gondová
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Petr Siebert
Petr Siebert

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program workshopů a konzultací s významnými českými i zahraničními designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů na ročník. Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Více informací ke školnímu roku 2020/2021 najdete zde. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujete na email vos@scholastika.cz.

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou–Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online formuláře, který je uveden výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba doplněnou o chybějící údaje zaslat zpět emailem, poštou nebo osobně donést na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Prah 2, 120 00). Dále je třeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500 (pro identifikaci platby, prosím, uveďte své příjmení do zprávy pro příjemce).

Přijímací pohovory probíhají ve dvou termínech – na začátku června a v průběhu srpna. Uchazeč by měl předložit přibližně 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku od září 2019 činí 42.000 Kč.

Scholastika nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Předměty

Design výrobků

Více +

Technologie prostorové tvorby

Více +

Dějiny designu

Více +

Marketingová komunikace

Více +

Ročníkový projekt

Více +

Závěrečný projekt

Více +

Odborná praxe

Více +

Počítačová grafika pro 2D

Více +

Vizuální teorie a kultura

Více +

Výběrový seminář

Více +

Anglický jazyk

Více +

Základy výtvarných technik

Více +
Den otevřených dveří – kurzy
Den otevřených dveří – kurzy
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Zimní semestr kurzů 2020
Zimní semestr kurzů 2020
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
Klauzurní výstava letního semestru 2020
Klauzurní výstava letního semestru 2020
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
SCHOKOLO – Yuri Ancarani: Scéance
SCHOKOLO – Yuri Ancarani: Scéance
Zobrazit všechny novinky