Produktový design

Cílem oboru je umožnit studentům poznat problematiku navrhování produktu a jeho průmyslové výroby z hlediska využití různých materiálů a pracovních postupů. Produktový design nabízí široké možnosti kreativní realizace a pracovního uplatnění.

Profil absolventa

Studenty vzděláváme v oblastech současných, ale i tradičních technologií výroby, na příkladech adekvátně zvolených materiálů, přes správné pochopení funkce navrhovaného produktu až po marketingovou strategii. Naši absolventi získávají studiem ve škole a absolvováním čtyřměsíční praxe ve firmách praktické znalosti, odborné dovednosti i kompetence umožňující jim ihned po škole najít pracovní uplatnění v oboru, ať už jako zaměstnanec nebo jako samostatně působící designér. Bezpečně se orientují v současném designérském diskurzu, v dějinách designu, trendových definicích a rozumí charakteristikám světových center designu. Jsou vybaveni jedinečnými 3D a 2D softwarovými znalostmi, ovládají 3D skenování i tisk a celkově disponují znalostmi vlastností materiálů, jako kov, dřevo, sklo, keramika nebo plasty.

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Martin Koreň
Martin Koreň
Jaromír Krýže
Jaromír Krýže
Alena Hájková
Alena Hájková
David Frýdel
David Frýdel
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera
Adéla Gondová
Adéla Gondová
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Petr Siebert
Petr Siebert

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program workshopů a konzultací s významnými českými i zahraničními designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů na ročník. Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Více informací ke školnímu roku 2021/2022 najdete zde. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte na emailu vos@scholastika.cz.

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafičku Zuzanu Lednickou, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Davida Böhma, teoretičku umění Andreu Průchovou Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

  Grafický design
  Produktový design
  Motion design

  Přijímací pohovor

  Prvním krokem je vyplnění a odeslání online formuláře, který je uveden výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba doplněnou o chybějící údaje zaslat zpět emailem, poštou nebo osobně donést na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Prah 2, 120 00). Dále je třeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500 (pro identifikaci platby, prosím, uveďte své příjmení do zprávy pro příjemce).

  Přijímací pohovory probíhají ve dvou termínech – na začátku června a v průběhu srpna. Uchazeč by měl předložit přibližně 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

  Cena studia

  Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku od září 2021 činí 46.000 Kč.

  Scholastika nabízí možnost rozdělení školného do splátkového kalendáře nebo možnost využití bankovní úvěru (s partnerskou bankou) pro platbu školného. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

   

  Předměty

  Design výrobků

  Více +

  Technologie prostorové tvorby

  Více +

  Dějiny designu

  Více +

  Marketingová komunikace

  Více +

  Ročníkový projekt

  Více +

  Závěrečný projekt

  Více +

  Odborná praxe

  Více +

  Počítačová grafika pro 2D

  Více +

  Vizuální teorie a kultura

  Více +

  Výběrový seminář

  Více +

  Anglický jazyk

  Více +

  Základy výtvarných technik

  Více +