Produktový design

Obor nabízí široké možnosti realizace a pracovního uplatnění. Studenti poznávají problematiku produktu a jeho průmyslové výroby z několika úhlů.

Profil absolventa

Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení, přes správné pochopení funkcionalit produktu až po tvorbu propagace a marketingové strategie. Absolventi ovládají širší základy technologií a zákonitosti návrhu produktového designu. Jsou schopni samostatně prezentovat a používat odbornou terminologii. Kromě práce s nejnovějšími technologiemi a softwary (3D scan nebo Rapid Prototyping), zapojují absolventi do tvůrčího procesu znalost vlastností materiálů, jako kov, dřevo, sklo, keramika nebo plasty. Dále se bezpečně orientují v současném designérském diskurzu, v dějinách designu, trendových definicích a rozumí charakteristikám světových center designu.

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Adam Štěch
Adam Štěch
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Anna Koucká
Anna Koucká
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Jakub Petr
Jakub Petr
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Martin Koreň
Martin Koreň
Ondřej Elfmark
Ondřej Elfmark
Tomáš Machač
Tomáš Machač
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program osobních konzultací s významnými evropskými designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů (na obor a ročník) Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Pro více informací o studiu nás prosím kontaktujte.

 

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou / Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodeka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro přihlášení do VOŠ Scholastika vyplňte prosím následujíci formulář. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o příjímacím řízení.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Zájemci o studium stačí vyplnit online formulář a odeslat doklad (potvrzení z banky) o zaplacení administrativního poplatku (600 Kč). Budeme vás obratem kontaktovat zpět s informacemi pro splnění přijímacího řízení.

Přijímací pohovory pořádáme vždy na počátku června a v průběhu srpna. Probíhají ve dvou termínech, které jsou ohlášeny zde na webu školy. Zájemce o studium při pohovoru předloží lektorům Scholastiky své domácí práce v minimálním počtu 10 kusů, tyto okomentuje a dále promluví, proč chce studovat na VOŠ vizuální komunikace Scholastika. Výsledky přijímacích pohovorů jsou zveřejněny na webu školy a sděleny uchazečům emailem a doporučeným dopisem v zákonném termínu. Administrativní poplatek posílejte prosím účet číslo 6322645001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

 

Cena studia
Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč.

Nabízíme možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále je pro vybrané zájemce o studium k dispozici program “talentových stipendií” a slev na pokračující studium.

Předměty

Anglický jazyk

Více +

Dějiny designu

Více +

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Více +

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Více +

Design výrobků

Více +

Marketingová komunikace

Více +

Odborná praxe

Více +

Počítačová grafika pro 3D

Více +

Ročníkový projekt

Více +

Technologie prostorové tvorby

Více +

Výběrový seminář

Více +

Základy výtvarných technik

Více +

Závěrečný projekt

Více +
VOŠ – Klauzury zimního semestru
VOŠ – Klauzury zimního semestru
Schokolo – editionen
Schokolo – editionen
Den otevřených dveří kurzů
Den otevřených dveří kurzů
Letní semestr kurzů 2020
Letní semestr kurzů 2020
Přednáška – Juraj Horváth
Přednáška – Juraj Horváth
Vánoční večírek v Bike Jesus
Vánoční večírek v Bike Jesus
Zimní semestr kurzů 2019
Zimní semestr kurzů 2019
Small Talk
Small Talk
Zobrazit všechny novinky