Grafický
design

Více

Produktový
design

Více

Motion
Design

Více

VOŠ vizuální komunikace

Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace nabízí vzdělání v oborech produktový, grafický a motion design. Status VOŠ získala v roce 2015 a je tak svým absolventům oprávněna udělovat titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Studijní obory čerpají zejména ze zkušeností pedagogů, respektovaných odborníků domácí a zahraniční designérské scény. Inovativní pojetí výuky přináší praktické přístupy a kvalitní technické zázemí.

Specifikem studia je důraz na studentovu samostatnost a volnost při objevování vlastní specializace. Praxe ve spojení s budoucími zaměstnavateli, technické zázemí a kolektiv školy, to vše zvyšuje schopnost absolventů uplatnit se v oboru.

Denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
IZO školy: 181 076 748

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Podání přihlášky

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět emailem, poštou nebo osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 11. 6. 2021.

Více +

Přijímací pohovor

Přijímací pohovory proběhnou v červnu 2021, konkrétní termíny budou oznámeny. Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Více +

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku v roce 2021 činí 46.000 Kč. Scholastika nabízí možnost rozložení platby na 2–3 splátky s navýšením o administrativní poplatek. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Více +

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Vít Zemčík
Vít Zemčík
Vedoucí pedagog
Jan Kloss
Jan Kloss
Vedoucí pedagog
Matěj Činčera
Matěj Činčera
Vedoucí pedagog
Zuzana Lednická
Zuzana Lednická
Vedoucí pedagog
Štěpán Marko
Štěpán Marko
Vedoucí pedagog
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Kateřina Přidalová
Kateřina Přidalová
Markéta Ježková
Markéta Ježková
Martin Koreň
Martin Koreň
Radek Pokorný
Radek Pokorný
David Kořínek
David Kořínek
Emil Gallík
Emil Gallík
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Jaromír Krýže
Jaromír Krýže
Michal Cáb
Michal Cáb
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Adéla Gondová
Adéla Gondová
Alena Hájková
Alena Hájková
David Böhm
David Böhm
David Frýdel
David Frýdel
Lukáš Franz
Lukáš Franz
Petr Siebert
Petr Siebert

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o přijímacím pohovoru. Přihlášky přijímáme do 11. 6. 2021.

  Grafický design
  Produktový design
  Motion design

  Otázky a odpovědi

  Jak se mohu přihlásit ke studiu na VOŠ?

  Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2021. Pro obory Produktový design a Motion design byl příjem přihlášek prodloužen do 11. 6. 2021.

  Jak probíhá přijímací pohovor na VOŠ?

  Přijímací pohovory proběhnou v červnu 2021, konkrétní termíny budou oznámeny. Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

  Získávám studiem na VOŠ status studenta?

  Ano, Scholastika - Vyšší odborná škola vizuální komunikace, s. r. o. je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou s denním studiem. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

  Pro koho je studium na VOŠ určeno?

  Studium na VOŠ je ideální pro absolventy středních škol nebo bakalářských studií, kteří chtějí získat nové praktické i teoretické odborné znalosti v daných oborech, které jim pomohou nastartovat vlastní pracovní kariéru v designérském oboru. Studium má denní formu, je tříleté a po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

  Co dalšího by mě mohlo na Scholastice zaujmout?

  Scholastika organizuje pro své studenty doprovodné aktivity v podobě přednášek českých i zahraničních hostů ze světa umění a designu, komentovaných prohlídek výstav ve velkých institucích i malých nezávislých galeriích a studiech, školních výletů do zahraničí za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile, Berlin Gallery Week). Studenti mohou využívat prostory školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

  Erasmus

  VOŠ Scholastika realizuje projekt s názvem “ Scholastika – podpora škol formou zjednodušeného vykazování II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013421)” , který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ, Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ a Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. Projekt se uskuteční v termínu 01. 11. 2019 – 31. 10. 2021.