GMD

Game design

game-design-studio

Studijní zaměření pro zájemce a zájemkyně, kteří se chtějí naučit navrhovat a vyvíjet počítačové hry.

Pokud jste nadšenec do počítačových her nebo Vás tento obor přitahuje, protože si uvědomujete možnost skvělého pracovního uplatnění a chcete se dostat do prostředí Game design / Game development, pro všechny takové jsme připravili studijní program s jasným cílem, vedený zkušenými osobnostmi z herního světa.

Studenti a studentky jsou vedeni k osvojení softwarových dovedností, odbornému přehledu v aktuálních i kultovních hrách, učí se herní marketing, dekonstruují a pravidelně hrají hry na všech typech zařízení, testují hry, absolvují exkurze do vývojářských studií či absolvují workshopy vedené inspirativními externisty. Absolventi na VOŠ Scholastika ve studijním zaměření Game design získají komplexní pracovní dovednosti umožňující pozici herního designéra či designérky pro tvoření herních světů.

Tvorba a vývoj vlastních počítačových her je jedním z hlavních a zároveň nejkomplexnějších tvůrčích úkolů studijního zaměření Game design. Zahrnuje v sobě pochopení a znalost stavby herní mechaniky, psaní celkového příběhu hry i jednotlivých levelů, vytváření výtvarných návrhů světů i postav a následné zpracování všech částí v adekvátních softwarech. Tím vším studentky a studenti procházejí znovu a znovu během jednotlivých semestrů, vytvářejí pracovní týmy, kde si postupně objevují a definují to, co každému “jde nejlépe” a začínají se profilovat. Je zapotřebí osvojit si relativně široké spektrum softwarů, včetně vhodného využívání pomoci AI, umělé inteligence, například Midjourney. Zároveň je důležité stále přemýšlet nad typem hráče, jeho psychologií, schopností provést ho herním světem, klást před něj překážky a dokázat vymyslet jak ho za jejich překonání odměnit.

Právě komplexnost takové tvůrčí činnosti je pro nás výzvou. Chceme studenty provést historií i současným kontextem herní tvorby. Chceme aby nad hrami dokázali kriticky přemýšlet, aby je dokázali poučeně hrát (pořádáme pravidelné herní večery na všech typech herních zařízení, které jsou ve škole studentům a studentkám stále k dispozici). Hledat ve svých prototypech i již existujících hrách chyby i identifikovat mechanismy, které stojí za to rozvíjet.

Vývoj her je obor s obrovskou perspektivou i velkým množstvím výzev a my se chceme stát průvodci na cestě skrz jeho území.Co o škole říkají studenti*tky?

 • „Škola vytváří určitou komunitu, nejen pro studenty, ale pro všechny pedagogy a zúčastněné. Je příjemné být v takovém prostředí, které vás každý den motivuje.”

  — Karolína, studentka grafického designu
 • „Proč je ta škola skvělá? Pro mě osobně je to hlavně časová flexibilita. Jsem schopný při škole dělat i svoje projekty, svoji práci.”

  — Kamil, student motion designu

Vedoucí oboru

VOŠ

Martin Vaňo

martin-vano

Martin Vaňo se věnuje hernímu designu již 30 let, z toho profesionálně více než 16 let, působíc v různých oblastech této odvětví. Během své kariéry pracoval na vývoji AAA her, mezi něž patří vojenské simulace ARMA 2 a 3, mobilní hry Mimpi a Mimpi Dreams a živé únikové hry. Spolupracoval s pražským studiem Mindmaze na vytvoření dvou nové generace únikovek: Galactic Pioneers a Nautilus.

Od roku 2016 se Martin Vaňo také věnuje výuce herního designu a vývoje na univerzitách v Plzni a Praze. Kromě toho poskytuje výukové kurzy v oblasti herního designu prostřednictvím soukromých online platforem, jako jsou GameDevHub a Anomalia.

Máte na vyučujícího dotaz?
Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme.


Pedagogové oboru Game design

  • evzen-simera
  • Evžen Šimera
  • Prezentace a komunikace
  • Adaptační workshop
  • Odborná praxe
  • Workshopy a exkurze
  • Výběrový prezentační seminář
  • vojtabuchta-010
  • Vojtěch Buchta
  • Počítačová grafika pro 2D
  • Počítačová grafika pro 2D – After Effects
  • Počítačová 3D herní animace
  • 2D a 3D herní grafika
  • 3D animovaná grafika
  • 3D animovaná grafika – MD
  • Závěrečný projekt
  • Motion design
  • ondrej-trhon
  • Ondřej Trhoň
  • Dějiny Game designu
  • jaroslav-stehlik
  • Jaroslav Stehlík
  • Herní engine 1
  • Herní engine 2
  • Miloš Endrle
  • Marketingová komunikace a práce s klientem
  • pavel-dobrovsky
  • Pavel Dobrovský
  • Dějiny Game designu
  • lucie-tvarohova
  • Lucie Tvarohová
  • Počítačová 3D herní animace
  • snimek-obrazovky-2024-02-05-v16.14.46
  • Brett Horting
  • Anglický jazyk
  • Ashley Melucci
  • Anglický jazyk
  • snimek-obrazovky-2024-02-05-v16.26.55
  • Natálie Pleváková
  • Sound design
  • Mojmír Měchura
  • Sound design
  • martin-vano
  • Martin Vaňo
  • Game design
  • Ateliérová praxe – game design
  • Závěrečný projekt
  • tereza-krobova
  • Tereza Fousek Krobová
  • Dějiny Game designu

Předměty oboru

Povinné

 • Marketingová komunikace a práce s klientem
   • Vyučující
   • Dominik Hrodek
   • Miloš Endrle
   • Povinné

  • Předmět vybaví studenty a studentky znalostmi oblastí marketingové komunikace, public relations a masových médií, zprostředkuje mezioborové znalosti a dovednosti formující absolventy ve vyzrálou osobnost moderního světa, v němž je reklama a vlastní prezentace zásadním faktorem úspěchu. Předmět reaguje na potřeby porozumět světu marketingu, úspěšně se v něm (jako designér) pohybovat a následně prezentovat sebe a svoji tvorbu. Poskytuje komplexní přehled teorií a praxí komunikačních médií, jejich nástrojů a kanálů. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat praktické využití. Součástí většiny témat bude vstup hosta z praxe (pracovník výzkumné agentury, novinář, kreativec, mediální plánovač, právník apod.) Celý předmět je maximálně fokusován na praktické využití u studenta umělecké VOŠ.

   Předmět je koncipován jako cyklus přednášek, workshopů a praxe: Úvod do obecné problematiky reklamy a kreativní komunikace.

   Osobnosti a přístupy v marketingové komunikaci a reklamě. Teorie a praxe v budování značky. Agentury, kreativní kampaně a světové soutěže reklamy – exkurze do reklamní agentury a mediálního domu. Média a jejich fungování na trhu. Formování veřejného mínění a využití public relations k vlastnímu prospěchu. Reklamní formáty a jejich přehled a využití. Tvůrčí práce a vhodné využití komerčních formátů (plakát, blog, tisková zpráva, sociální sítě atd.) – praxe v médiích. Integrovaná strategie komunikace, efektivní využití kanálů a nástrojů v komunikaci. Plánování komunikace v médiích. Mediální chování a vystupování. Základy etiky a práva v reklamní oblasti – praxe v reklamní agentuře. Tvorba integrované kampaně pro neziskový projekt.

   Předmět rovněž poskytuje přehled o podnikání v ČR, nejen z pohledu a povinností, které budoucí OSVČ čekají, ale také komerčních vztahů mezi podnikatelem a odběratelem služeb. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat praktické využití. Seznámí studenty také s daňovými a právními tématy.


 • Anglický jazyk
   • Vyučující
   • Brett Horting
   • Ashley Melucci
   • Povinné

  • Příprava pro základní osvojení řečových dovedností a jazykové kompetence, které umožní studentovi
   komunikovat v situacích praktického a profesního života. Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování
   slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s uměleckou a designérskou tématikou.
   Příprava pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu.


 • Adaptační workshop
   • Vyučující
   • Adam Zaňka
   • Evžen Šimera
   • Vladimír Strejček
   • Povinné

  • Předmět představuje praktický úvod, který poskytuje studujícím metody a nástroje z celé řady
   oblastí studia. Cílem předmětu je představit studujícím nezbytné nástroje a postupy, které budou potřebovat
   v průběhu celého svého studia i praxe. Mimo to předmět uvádí studující do náležitostí jednotlivých
   textových útvarů, se kterými se ve své praxi a v průběhu svého studia setkají. Dále představuje
   proces zadávání projektu a jednotlivé fáze jeho řešení. Proto je začleněn na samém začátku studia a
   vyučuje se blokově, aby si studující osvojili užitečné návyky a nástroje co nejdřív a mohli je okamžitě
   začít aplikovat.


 • Prezentace a komunikace
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Petr Polák
   • Povinné

  • Cílem je vzdělávat a umožnit tak studujícím všech zaměření, aby si osvojili prezentační postupy
   a komunikační návyky, které jim v rámci současné i budoucí pozice studenta / studentky, ale také v
   jejich budoucího pracovně-profesním působení, ať už v rámci samostatně působícího designéra,
   člena firmy / studia / agentury, umožní efektivně komunikovat a prezentovat svou práci, výsledky
   svých kreativních projektů. Rovněž také komunikovat s odbornou veřejností, školami, zaměstnavateli
   o své práci a definovat, správně uvádět a sumarizovat své pracovní zkušenosti, odborné znalosti,
   ocenění, případně důležité dodatkové schopnosti.


 • Závěrečný projekt
   • Vyučující
   • Matěj Činčera
   • Štěpán Marko
   • Vojtěch Buchta
   • Matěj Janský a Cyril Dunděra
   • Martin Vaňo
   • Povinné

  • Tento předmět komplexně připravuje studující na jejich absolventskou práci v rámci daného studijního
   zaměření. Vede studující ke vhodné volbě finálního tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních
   schůzek, společných prezentací – tzv. rozpracovaností absolventské práce ve formě kolokvia
   před vedoucími pedagogy, asistenty, zástupci vedení školy a spolužáky z daného zaměření a
   ročníku si studující rovněž osvojí způsoby, jak obhájit svou práci. Součástí předmětu je seminář o
   psaní textové části absolventské práce, její obhajoby a reakce na oponentský posudek.

   V zimním období je v rámci předmětu zapotřebí aby si studující určili téma své absolventské
   práce. Určení tématu předchází poměrně obsáhlá samostatně vypracovaná rešerše a kontextualizace
   zamýšleného projektu. Vybrané téma absolventské práce nahlašuje student na studijní oddělení v
   zimním období 3. ročníku nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku. Téma finálně schvaluje
   ředitel školy. Předmět připravuje studující na absolventskou práci tak, aby co nejlépe volili podobu
   praktického výstupu, jež je náležitě popsán a zdokumentován v textové části absolventské
   práce. V letním období 3. ročníku student odevzdává podepsanou explikaci absolventské práce, kterou
   rovněž odsouhlasí a podepisuje vedoucí pedagog, a to nejpozději 8 týdnů před konáním absolutoria.
   Záměr a cíle vytyčené v explikaci jsou pro studenta či studentku závazné a součástí hodnocení
   oponenta i vedoucího absolventské práce je mimo jiné – dodržení těchto vlastně vymezených postupů
   a forem.

   Kvalifikovaný odhad pro časovou náročnost samostatné práce a samostudia v rámci předmětu je v
   ZO 10 až 12 hod. týdně, respektive 150 až 170 hod. za ZO, během LO je kvalifikovaný odhad časové
   náročnosti 20 až 25 hod. týdně, respektive 280 až 350 hod. za LO.


 • Odborná praxe
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Povinné

  • Aplikace získaných teoretických znalostí, pracovních dovedností a praktických zkušeností do reálného
   prostředí pracovního procesu kreativního průmyslu relevantních firem, studií i OSVČ designerů.
   Studenti a studentky si musí na základě samostatné komunikace a vzdálené prezentace své
   práce nasmlouvat zaměstnavatele na jehož pracovišti stráví celé zimní období ve třetím ročníku.
   Předmět poskytuje studentům a studentkám nejdůležitější zpětnou vazbu na vlastní penzum
   znalostí a zkušeností získaných během dvou let studia. Odborná praxe má rovněž zajistit zisk základních
   pracovních návyků, schopnosti dělby práce, práce v týmu, sdílené pracovní komunikace nebo
   obhajoby vlastních úspěchů či chyb.

   Integrací školních pracovních zadání s odbornou praxí na pracovišti spolu s konzultacemi s odborníky
   z praxe rozvíjí komunikační schopnosti a připravuje studenty na budoucí pracovní prostředí.
   Studenti a studentky často volí oponenta pro svou závěrečnou absolventskou práci právě v prostředí,
   kde absolvují svou Odbornou praxi.


 • Game design
   • Vyučující
   • Martin Vaňo
   • Povinné

  • Komplexní, ale zároveň univerzální orientace předmětu pro přípravu herní vývojáře kombinující teoretické přednášky a praktická cvičení. Předmět se snaží udržet kritickou objektivitu a nejširší možné spektrum žánrů, je otevřený jak čistě komerční, tak i nezávislé tvorbě. Předmět je centrem pro práci “na hře”, ať už na úrovni jednotlivých studentů a studentek nebo týmů, předmět využívá znalostí a dovedností z jiných předmětů, kombinuje je pro účel zajištění progresivního potenciálu návrhu nové hry, přičemž vychází z ludologie, herní ergonomie a strategického myšlení. Zabývá se navrhováním herních světů, což je napůl teoretická a napůl praktická výuka. Studenti v předmětu procházejí a seznamují se s designem různých her a zkouší si vymýšlet vlastní koncepty. Jako technickou podporu předmět využívá znalosti herního enginu Unity, pracuje a kombinuje assety, opírá se o dovednosti ve 3D animaci, sound designu, základech programování nebo game marketingu.

   Předmět studenty a studentky naučí základní principy pro vytváření her. Pomocí analýzy rozličných her, jejich kritického hraní a vlastní praxi při výstavbě her na úrovní levelů i celých herních světů dokáže tvořit nové hry v kontextu různých herních mechanik a žánrů. Samozřejmostí je propojení s herním průmyslem, spolupráce na testování her, což vede k důležité schopnosti rozpoznat a chápat záměr jednotlivé hry. Také uživatelské testování. Data driven marketing, práce s influencery, streamery atd… Předmět pomocí praktických cvičení řeší jak nastavit a realizovat launch hry, jak průběh hraní hry měřit a spravovat anylýzu.

   Zabývá se teorií jak udržet hráče ve hře, life time cycle hry, dále KPI, CPI, CPM, ROI, Engagementy a Retence, LTV a obecně monetizace celé hry. (nyní s nadvládou Free to Play a in game nákupů je samo o sobě velice zajímavá oblast pro výuku).

   Předmět se zabývá navrhováním assetů pro jednotlivé typy prodeje: Steam, Epic Store, Apple Store, Google Play. Rovněž se věnuje specifikům návrhů ikon, screenshotů, gameplaye a traileru.

   Předmět je zkrátka logickou reakcí na specifický český fenomén potřeb lidských zdrojů vývojářských studií počítačových her. Předmět nabízí v rámci zavedené podoby vzdělávacího oboru vizuální komunikaci specializaci na oblast vývoje počítačových her, ve které nachází uplatnění řada talentovaných kreativců, kteří mohou kombinovat své softwarové znalosti a výtvarný talent..


 • Ateliérová praxe – game design
   • Vyučující
   • Martin Vaňo
   • Povinné


 • Dějiny Game designu
   • Vyučující
   • Ondřej Trhoň
   • Pavel Dobrovský
   • Tereza Fousek Krobová
   • Povinné


Povinně volitelné

 • Sound design
   • Vyučující
   • Natálie Pleváková
   • Mojmír Měchura
   • Povinně volitelné


 • Počítačová 3D herní animace
   • Vyučující
   • Vojtěch Buchta
   • Lucie Tvarohová
   • Povinně volitelné

  • Předmět 3D modelování zaměřený na práci v 3D programech, které se využívají v oblasti game designu a animace (Blender, Maya). Nejprve se studenti a studentky seznámí se základním ovládáním programů a vstoupí do 3D prostoru. Dále se studenti a studentky zaměří na modelování složitějších a propracovanějších objektů, jejich texturování, riggování, animování, svícení a renderování. Důležitou součástí potom je část zaměřená na složitější programování a využití 3D animace v počítačových hrách. Výuka představí základních pojmy a postupy práce ve 3D. Pravidla pro modelování, texturování, svícení a nastavení renderů aby studenti mohli co nejdříve vytvářet statické výstupy. Cvičí se na jednoduché objektové tvorbě. Pracuje se i s externími assety pro přípravu realistického výstupu pomocí PBR textur a studiového svícení. Poté se student seznamují s principy animace. Pracují na jednoduchých animacích v prostoru a postupně začínají koncipovat vlastní návrhy statických, později pohyblivých assetů. Pracuje se na animaci kamery i samotných objektů. Vzhledem k zaměření se pracuje i s typografickou animací v prostoru. Poté se studenti seznamují s komplexnějšími metodami modelování jako je Subdivision suface modeling, skulptování, vytváření UV map a všechny tyto předpoklady pak studenti využívají při práci na character rigu, který je podmínkou pro samotnou přípravu postav pro animaci. Dále se pracuje na simulacích. Studenti využívají Mograph pro tvorbu abstraktních animací a kombinují jej s efektory a simulacemi. Dále se rozšiřují znalosti v oblasti modelování jako je volumetrické modelování, optimalizování modelů pro použití v enginech. Studenti se také seznamují s GPU render pro dosažení co nejrealističtějších výstupů.


 • 2D a 3D herní grafika
   • Vyučující
   • Vojtěch Buchta
   • Povinně volitelné

  • Předmět studenty naučí navrhovat herní assety ve 2D a 3D. Díky absolvování předmětu dokáží studenti a studentky připravovat grafické podklady dle specifik žánru i technologie jednotlivých her, seznámí se s principy animace v herním prostředí. Dalšími klíčovými oblastmi jsou návrhy a výroba uživatelských rozhraní, vizuální identity her a podkladů pro jejich propagaci. Nedílnou součástí je seznámení se s prací v 2D a 3D editorech jako je Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Figma, Blender, 3ds Max, Maya, Substance Painter, Z Brush a další.

   Předmět je vyučován zejména prostřednictvím praktických cvičení, ta jsou uvedena referencemi, které se studující pod vedením pedagoga snaží napodobovat nebo interpretovat. Výuka se dále soustředí na rozpracovávání vlastních výtvarných návrhů. V návaznosti na vývoj vlastních her budou schopni pomocí referencí a vlastního kresebného výtvarného návrhu vytvořit koncept, který pak v návaznosti na komplexní vizuální identitu projektu budou schopni ve 2D vyrobit, připravit pro animaci, animovat a implementovat do herního enginu. Ve 3D budou provázení fázemi modelování, texturování, rigování, animace a implementace do herního enginu. Studenti budou tvořit s ohledem na optimalizaci a funkčnost herních assetů a budou seznamováni s tvorbou dalších doplňkových částí modelů dle technologických požadavků projektu.


 • Herní engine 1
   • Vyučující
   • Jaroslav Stehlík
   • Povinně volitelné


 • Herní engine 2
   • Vyučující
   • Jaroslav Stehlík
   • Povinně volitelné


Volitelné

 • Workshopy a exkurze
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Volitelné

  • Předmět jednak zajišťuje intenzivní studijní zkušenost pod externím vedením vybraných odborníků
   z praxe. Tematicky koncipované workshopy doplňují běžnou výuku hlavního předmětu Vizuální
   komunikace ve specifických oblastech, aktuálních tendencích nebo reagují na probírané
   téma, které hlavní pedagog nedokáže pojmout. Workshopy jsou klíčovým odborně-vzdělávacím
   nástrojem určeným pro aktivní studující, kteří chtějí rozšířit spektrum svých odborných znalostí.
   Cílem je umožnit studujícím, aby se seznámili se specifickými nástroji/materiály/postupy
   práce designéra a rozvíjeli vybrané schopnosti a dovednosti na hlubší úrovni.

   Předmět také zajišťuje odborný přehled a aktuální znalosti “terénu”, minimálně na úrovni
   české designérské a výrobní scény a kulturních institucí. To se děje díky organizovaným, komentovaným
   exkurzím na odborná pracoviště, řemeslných výroben nebo do ateliérů konkrétních designérů
   / vizuálních umělců a kulturních institucí. Exkurze rovněž umožňují studujícím konfrontovat
   informace nabyté v rámci teoretických předmětů (Dějiny umění, Dějiny designu, Dějiny grafického
   designu, Dějiny pohyblivého obrazu a Vizuální teorie a kultura ) s reálnými artefakty. Děje se tak v
   muzejním, galerijním a kulturním provozu. Studenti a studentky se v rámci předmětu seznámí
   s jednotlivými formáty výstavních projektů a jejich náležitostmi a naučí se o nich kriticky přemýšlet.


 • Výtvarný ateliér
   • Vyučující
   • Jitka Mikulicová
   • Volitelné

  • Studující se seznámí s většinou standardních, tradičních i aktuálních výtvarných technik používaných
   v současné době v uměleckém provozu. Od uměleckých prostředků autentického vyjadřování
   , seznámení se s materiály a postupy, přes správné nakládání s tématy, uměleckým záměrem a autorskou
   uměleckou tvorbou. To včetně možného kritickému hodnocení limitů použitelnosti konkrétních
   technik při hledání osobních koncepcí a nových cest k autentickému autorskému postoji.


 • Výběrový prezentační seminář
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Volitelné

  • Cílem je vzdělávat a umožnit tak studujícím všech zaměření, aby si osvojili základní prezentační
   postupy a komunikační návyky, které jim v rámci současné i budoucí pozice studenta / studentky,
   ale také v jejich budoucího pracovně-profesním působení, ať už v rámci samostatně působícího designéra,
   člena firmy / studia / agentury, umožní efektivně komunikovat a prezentovat svou práci,
   výsledky svých kreativních projektů. Rovněž také komunikovat s odbornou veřejností, školami, zaměstnavateli
   o své práci a definovat, správně uvádět a sumarizovat své pracovní zkušenosti, odborné
   znalosti, ocenění, případně důležité dodatkové schopnosti.


 • Dějiny umění
   • Vyučující
   • Markéta Ježková
   • Volitelné

  • Předmět seznámí studenty a studentky se zásadními tématy a koncepty západního výtvarného
   umění. Předmět je strukturován tematicky a každý týden je věnován jinému tématu,
   které se v dějinách umění objevovalo v různých podobách v různých epochách. Studující
   tak mohou nahlédnout dobové intence a ideje a porovnat je se soudobým pohledem
   na diskutované problémy. Vzhledem ke značné šíři záběru se hodiny zaměřují na vysvětlení
   základních principů daného výtvarného jazyka a jeho teoretického a tvůrčího zázemí než na
   informačně vyčerpávající přehled.


 • Vizuální teorie a kultura
   • Vyučující
   • David Kořínek
   • Volitelné

  • Předmět ve formě přednáškového cyklu seznamuje studenty se základními tématy a problémy
   disciplíny studia obrazu a soudobé vizuální kultury. Prostřednictvím praktických ukázek, kritické analýzy,
   společné diskuze, workshopů, moderované četby a návštěvy galerijních expozic nabízí setkání s
   významnými fenomény současné vizuální a populární kultury. Předmět poskytuje ucelený přehled o
   základních teoretických koncepcích přístupu k obrazu s přesahy do oblastí dějin umění, sémiotiky,
   postmoderní filosofie, studia nových médií a kulturálních studií. Teoretická rovina výuky je doplněna
   o úvodní vhled do metodologie vizuální analýzy. První studijní období předmětu je zaměřen na vybudování
   základního teoretického a myšlenkového aparátu ke studiu, k čemuž kromě přednášek vede
   také četba ukázek ze základní literatury a realizace domácích úkolů napomáhajících přímé aplikaci
   probrané teorie. Význam obrazu je také nahlížen prostřednictvím jeho společenské role v západních
   dějinách.

   Na závěr zimního studijního období je diskutována doba modernizace společnosti, vznik
   moderního města a prvních technických obrazů. Letní studijní období studenty seznamuje s filozofií
   a historií jednotlivých technických obrazů a platforem nových médií: fotografie, filmu, televize, internetu
   a sociálních sítí. V závěru studijního období jsou diskutována současná témata kulturálních studií,
   tj. reprezentace rasy, třídy a genderu.


 • 2D grafické programy
   • Vyučující
   • Lukáš Franz
   • Radek Pokorný
   • Volitelné

  • Předmět studenty naučí profesionálně používat škálu softwarů pro tvorbu počítačové grafiky a
   úpravy fotografií, orientovat se v dané problematice, využívat výhody a chápat nevýhody každého z
   nich, efektivně využívat dostupné nástroje jednotlivých programů pro další studijní předměty a profesionální
   praxi s možností zaměřit se na sazbu, vektorovou grafiku, základní obrazovou postprodukci
   a základy programování i využití 3D animace. To vše ve vztahu k fyzickému (tištěnému) nebo online
   prostředí.


 • Typografie – volitelná
   • Vyučující
   • Filip Kraus
   • Volitelné


 • Ilustrace – volitelná
   • Vyučující
   • Barbora Müllerová
   • Volitelné


 • Kreativní myšlení a praxe – volitelné
   • Vyučující
   • Vladimír Strejček
   • Volitelné


 • Výrazové prostředky videa – GMD
   • Vyučující
   • Michal Špirko
   • Volitelné


 • Dějiny pohyblivého obrazu – GMD
   • Vyučující
   • David Kořínek
   • VolitelnéJak se přihlásit na vyšší odbornou školu?

 • 1

  Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte online formulář. Jedna přihláška platí pro více zaměření – vyberte ve formuláři.

 • 2

  Po jeho přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a později také informace o přijímacím pohovoru.

 • 3

  Odevzdejte (odešlete) vyplněnou přihlášku do 31. 5. společně s požadovanými dokumenty, zaplaťe administrativní poplatek a přijďte na přijímací pohovor.

Přihlášky do ročníku 2024/25 přijímáme do 31. 5. 2024.

Pro školní rok 2024/25 v zaměření Produktový design nebudeme přijímat nové studenty a studentky. Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.


Přihláška ke studiu

Na tento obor není momentálně možné zaslat online přihlášku.

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se oborů na Scholastice, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu vos@scholastika.cz


 • Kdy proběhne den otevřených dveří?

  Den otevřených dveří v roce 2024 proběhne prezenčně 14. května od 16 hodin na adrese školy – VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2. Online den otevřených dveří bude následně 16. května od 17.30 hodin. Pozvánku na tuto událost a více informací naleznete na našich sociálních sítích.

 • Jak se mohu přihlásit ke studiu na VOŠ?

  Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat na studijní oddělení školy naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě přihlášku můžete osobně doručit do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 700 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2024.

 • Jak probíhá přijímací pohovor na VOŠ?

  Přijímací pohovory proběhnou ve druhé polovině června a srpna 2024, konkrétní termíny budou v předstihu zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích. Uchazeči by měli předložit své portfolio prací zaměřených na dané studijní zaměření s optimálně 10 pracemi a projevit zájem i orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor bodově hodnotí odborná komise, dle definovaných kritérií. Portfolio může být ve fyzické i elektronické podobě – na přenosném disku, zajímají nás také skicáky i rozpracované koncepty uchazečů, rádi prodiskutujeme individuální studijní cíle uchazečů. Uchazeči mají možnost si předem domluvit konzultaci svých domácích prací u daného vyučujícího.

 • Získávám studiem na VOŠ status studenta?

  Ano, Scholastika – Vyšší odborná škola vizuální komunikace je od roku 2015 akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovi ČR pro denní studium vyššího odborného vzdělávání, na úrovni EQF 6. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává absolvent titul DiS.

 • Pro koho je studium na VOŠ určeno?

  Studium na VOŠ je ideální pro absolventy středních odborných škol nebo bakalářských programů, kteří chtějí získat nové praktické a teoretické odborné znalosti vycházející ze spektra našeho vzdělávacího programu zaměřeného na čtyři oblasti designu. Studium na naší škole pomáhá absolventům nastartovat vlastní pracovní kariéru v designérském oboru. Studium má denní formu, je tříleté a po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

 • Co dalšího by mě mohlo na Scholastice zaujmout?

  Scholastika organizuje pro své studenty doprovodné aktivity v podobě přednášek i dlouhodobějších workshopů českých i zahraničních hostů ze světa umění a designu. Dále škola pořádá pravidelné exkurze, komentované prohlídky výstav ve velkých institucích i malých nezávislých galeriích a studiech, školní výlety do zahraničí za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile v Miláně, Berlin Gallery Week ad).

  Studenti a studentky mohou využívat prostory školy, specializované ateliéry (fotografický, výtvarný, herní), zvukové studio, tiskovou laboratoř, 3D tiskárny, CNC dílnu a další technické vybavení (foto, video, audio) a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.


×