Application design / Sound design

Předmětem kurzu bude výuka základů sound designu a programování interaktivních aplikací. V první části kurzu se studenti nejprve seznámí se software na zpracování/generování zvuku a s problematikou reprezentace zvuku na digitální platformě. Po zvládnutí základní řemeslné dovednosti v oblasti zvukového software se studenti budou individuálně věnovat jednak vytvoření samostatné zvukové kompozice a jednak vytvoření zvukové složky pro motion-design projekt. V druhé části kurzu budou studenti uvedeni do problematiky návrhu a programování interaktivních aplikací, které budou moci použít k řízení obrazové i zvukové složky svých projektů.