Dějiny designu

Cyklus přednášek z dějin designu

Cílem cyklu přednášek je představit vývoj designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po aktuální dění. Jednotlivé přednášky se věnují různým stylům a proudům, které ovlivnily světový design v čase. Architektura, móda, to vše je silně spjato s designem a jeho trendy. Za pomoci přednášejícího si studenti spojují fakta s historií výtvarného umění, díky čemuž dokáží vidět design v širším historickém kontextu.

Výuka v semestru

Začneme s obecným přehledem historie designu a architektury dvacátého století. Po německém, italském designu a historickém vývoji v zemích Beneluxu, budeme pokračovat v současném designu a architektuře Velké Británie. Na tu později navážeme výkladem dějin moderního designu USA. V každé hodině nebude chybět diskuze nad výkladem, aktuální témata a postřehy. Součástí kurzů jsou také zadání pro krátké tematické referáty, které studentům pomáhají dostat se blíže k podstatě problematiky.