Dějiny designu

Přednáškový cyklus provede studenty historií světového designu od jeho počátků v druhé polovině minulého století až po jeho nejaktuálnější dění. Jednotlivé lekce budou zaměřeny jak na výrazné proudy a styly, které ovlivnily nejen design a architekturu, ale i volné umění, módu či grafický design. Skrze užité umění nahlédneme i do obecné teorie a historie výtvarného umění jako celku a fenoménu jeho vývoje a vlivů skrze moderní společnost.

Celkový cyklus je rozdělen do tří let:

1. rok – Úvod do obecné problematiky, teorie, základní pojmy a počátek historie designu (interiérového, produktového, průmyslového, konceptuálního) kolem roku 1850 až počátek druhé světové války v roce 1939.
2. rok – Design druhé poloviny minulého století. Historický, ale i typologický a tematický přehled světového designu od roku 1940 do roku 1990. Nahlédneme do problematiky modernismu a pozdějšího postmodernismu a jejich vývoje v mezinárodním měřítku.
3. rok – Současný design. Aktuální historie světového designu od roku 1990 do současnosti. Kromě samotné historie budou naznačeny obecné problémy jako publicistika designu, jeho vnímání v současné společnosti, kurátorství designu a celkový svět kolem tohoto oboru, který se stává v aktuální společnosti stále více reflektovaným.