Motion design

Hlavním předmětem a zaměřením ateliéru je motion design coby dynamický způsob vizuální komunikace se specializací na praktické znalosti v kontextu současné audiovizuální tvorby. Studenti se seznámí s využitím a možnostmi pronikajících oborů, jako jsou animace, grafický design, film, vizuální efekty, nové technologie, video a interaktivní média. Naučí se, jakým způsobem tyto prostředky využít v kontextu designu a časové osy, která jim umožní efektivněji komunikovat vizuální sdělení.
Studenti se seznámí s jednotlivými nároky a požadavky, které kladou nejčastější výstupy spojené s motion designem. Budou se orientovat v tvorbě pro televizní a filmovou grafiku, pro internetová videa nebo mobilní aplikace. Budou schopni promýšlet a navrhovat dynamické vizuální výstupy určené pro malé obrazovky osobních digitáních zařízení, ale také pro obří projekční plochy. Pochopí obsahové i technologické nároky animované ikonky, znělky internetového vysílání nebo také fascinující interaktivní světelné projekce. Cílem hlavního předmětu tohoto studijního oboru je pochopení principů dynamické narace, využití animace a filmové řeči v kontextu grafického designu. A také orientace v neustále se rozšiřujícím a inkluzivním oborovém průniku motion designu.