Studijní kresba

Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti a dovednosti v designérské kresbě a pěstovat v nich kreativní myšlení. Studenti na hodinách zpracovávají zadané téma a své nápady musí vyjádřit srozumitelnou a atraktivní kresbou.