Technologie prostorové tvorby

V průběhu studia předmětu se studenti seznamují s nejčastěji používanými materiály pro výrobu produktů a jejich vlastnostmi (kov, dřevo, sklo, plast, keramika ..). Ty významně ovlivňují konečný design, tvar i užitnou kvalitu produktu. Hlavním cílem výuky je naučit studenty zohledňovat vlastnosti materiálů už při návrhu designu a následné výrobě projektové dokumentace. Jednotlivým materiálům jsou proto věnovány oddělené výukové bloky a samotná ateliérová výuka je dále doplněna relevantní praxí.