Grafický design

Výuka se zaměřuje na odborné vzdělávání studentů pro praxi grafického designéra a během tří let tak prochází širokým spektrem grafických úkolů od tištěných médií, návrhů online grafiky a vizuálních identit, po plakáty nebo 3D grafiku. Semestrálně se řeší témata jako je sazba textu, typografie, kompozice, vektorová grafika nebo práce s ilustrací či fotografií.

Profil absolventa

Ke studiu neodmyslitelně patří získání zkušeností a znalostí z grafické scény u nás i v zahraničí, rovněž teoretická znalost vizuální kultury a komunikace. Studenti se naučí obhájit svoji práci argumenty a samostatně prezentovat.

Výuka grafických programů Adobe je samozřejmostí, výhodou je možnost individuální volby 3D grafických programů. Silnou stránkou studia jsou rovněž praxe v ateliérech, dílenské workshopy a tematické oborové přednášky hostů. Konkurenceschopnost absolventů pramení zejména z dovednosti obhájit vlastní myšlenky a zvolené postupy, což je v oboru grafického designu stejně důležité jako tvorba samotná.

Pedagogové

Matěj Činčera
Matěj Činčera
Vedoucí pedagog
Jan Kloss
Jan Kloss
Vedoucí pedagog
Zuzana Lednická
Zuzana Lednická
Vedoucí pedagog
Štěpán Marko
Štěpán Marko
Vedoucí pedagog
Radek Pokorný
Radek Pokorný
Lukáš Franz
Lukáš Franz
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Kateřina Přidalová
Kateřina Přidalová
Markéta Ježková
Markéta Ježková
Adéla Gondová
Adéla Gondová
David Böhm
David Böhm
Petr Siebert
Petr Siebert

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program workshopů a konzultací s významnými českými i zahraničními designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů na ročník. Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Více informací ke školnímu roku 2020/2021 najdete zde. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujete na email vos@scholastika.cz.

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou–Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online formuláře, který je uveden výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba doplněnou o chybějící údaje zaslat zpět emailem, poštou nebo osobně donést na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Prah 2, 120 00). Dále je třeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500 (pro identifikaci platby, prosím, uveďte své příjmení do zprávy pro příjemce).

Přijímací pohovory probíhají ve dvou termínech – na začátku června a v průběhu srpna. Uchazeč by měl předložit přibližně 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku od září 2019 činí 42.000 Kč.

Scholastika nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Předměty

Grafický design 1

Více +

Grafický design 2

Více +

Principy vizuální komunikace – grafický design

Více +

Principy vizuální komunikace – fotografie

Více +

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Více +

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Více +

Marketingová komunikace

Více +

Dějiny grafického designu

Více +

Anglický jazyk

Více +

Ročníkový projekt

Více +

Závěrečný projekt

Více +

Odborná praxe

Více +

Vizuální teorie a kultura

Více +

Počítačová grafika pro 2D

Více +

Výběrový seminář

Více +

Základy výtvarných technik

Více +
Den otevřených dveří – kurzy
Den otevřených dveří – kurzy
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Zimní semestr kurzů 2020
Zimní semestr kurzů 2020
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
Klauzurní výstava letního semestru 2020
Klauzurní výstava letního semestru 2020
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
SCHOKOLO – Yuri Ancarani: Scéance
SCHOKOLO – Yuri Ancarani: Scéance
Zobrazit všechny novinky