Grafický design

Cílem oboru je připravit studenty pro praxi a naučit je nejdůležitějším aspektům práce grafického designéra. Tvorba vizuální identity značek, produktových obalů, propagačních materiálů i volných výstupů na zadané téma. To vše se naučíte s návazností na praxi výroby a dokončující zpracování.

Profil absolventa

Součástí studia je příprava na práci s písmem pro layout časopisů, novin, knih, plakátů a všech dalších mediálních nosičů. Obor by ale neměl vychovávat pouze lidské nástroje ovládající software a hardware. Během studia postupně získáváte přehled a kontext v dané oblasti vizuálního umění, typografie a designu. Naučíte se obhájit svoji práci argumenty a samostatně prezentovat. Absolventi individuálně smýšlí o dané problematice a znají obor v celé jeho šíři.

Studenti pracují v grafických programech Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Výuku seminářů doplňuje praxe v ateliérech, dílenské workshopy a tematické oborové přednášky. Konkurenceschopnost absolventů pramení zejména z dovednosi obhájit vlastní myšlenky a zvolené postupy, což je v oboru grafického designu stejně důležité jako tvorba samotná.

Pedagogové

Matěj Činčera
Matěj Činčera
Vedoucí pedagog
Jan Kloss
Jan Kloss
Vedoucí pedagog
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Anna Koucká
Anna Koucká
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Vladimír Strejček
Vladimír Strejček
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Radek Pokorný
Radek Pokorný
Mariana Šindelková
Mariana Šindelková
Kateřina Přidalová
Kateřina Přidalová
Markéta Ježková
Markéta Ježková

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program workshopů a konzultací s významnými českými i zahraničními designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů na ročník. Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Pro více informací o studiu nás prosím kontaktujte.

 

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou–Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500.

Přijímací pohovory probíhají ve dvou termínech – na začátku června a v průběhu srpna. Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku od září 2019 činí 42.000 Kč.

Scholastika nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Předměty

Grafický design

Více +

Principy vizuální komunikace / grafický design

Více +

Principy vizuální komunikace / fotografie

Více +

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Více +

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Více +

Marketingová komunikace

Více +

Dějiny grafického designu

Více +

Anglický jazyk

Více +

Ročníkový projekt

Více +

Závěrečný projekt

Více +

Odborná praxe

Více +

Vizuální teorie a kultura

Více +

Počítačová grafika pro 2D

Více +

Výběrový seminář

Více +

Základy výtvarných technik

Více +
Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Schokolo – Casting a Shadow
Schokolo – Casting a Shadow
Letní semestr kurzů 2020
Letní semestr kurzů 2020
Den otevřených dveří kurzů
Den otevřených dveří kurzů
VOŠ – Klauzury zimního semestru
VOŠ – Klauzury zimního semestru
Schokolo – editionen
Schokolo – editionen
Přednáška – Juraj Horváth
Přednáška – Juraj Horváth
Vánoční večírek v Bike Jesus
Vánoční večírek v Bike Jesus
Zobrazit všechny novinky