Klára Hegerová

Absolvovala obor Grafický design na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem a získala Fulbrightovo stipendium, se kterým odjela na rok studovat na School of Visual Arts v New Yorku. Po návratu vystudovala obor Dějiny a teorie designu na pražské UMPRUM. V současnosti se v rámci doktorandského studia věnuje historii československého korporátního designu. Pracuje jako grafická designérka na volné noze, věnuje se převážně grafické úpravě knih, periodik, výstavních katalogů, ale také jednotnému vizuálnímu stylu nebo obalovému designu. Spolupracovala se Správou Pražského Hradu, Ústavem pro studium totalitních režimů, Ústavem nezávislé žurnalistiky, vydavatelstvím Ekonomia, nakladatelstvím Albatros aj.

Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Krásná práce, která navazuje na instituce z české minulosti, jakými byly Družstevní práce a její výstavně-obchodní prostor Krásná jizba.