Motion design

Nový studijní obor na VOŠ Scholastika pro grafické designéry, kteří chtějí rozpohybovat své dovednosti. Naše studenty učíme, jak správně pracovat pro pohyblivé prostředí displejů a obrazovek.

Grafika v pohybu

Studijní obor pro grafické designéry, kteří chtějí rozpohybovat své dovednosti. Animace, video a vizuální efekty využívající moderní technologie a média. Motion design ztělesňuje hlavní směr současné vizuální komunikace – „grafiku v pohybu.“ Dokáže komunikovat jednoduše a jasně a vytvářet emotivní a poutavá sdělení. Pod vedením zkušených pedagogů se studenti naučí vytvářet pohyblivé grafické realizace pro reklamní, filmovou, mediální i volnou tvorbu. Motion design je silně poptáván na trhu práce. Úspěšní absolventi tak získají možnost uplatnění v televizní a filmové produkci, internetových video platformách nebo vývojářských studií mobilních aplikací. Od animace na Facebooku nebo Instagramu až po obří laserové projekce, to vše pomáhá vytvářet Motion design.

Pedagogové

Vít Zemčík
Vít Zemčík
Vedoucí pedagog
Emil Gallík
Emil Gallík
David Kořínek
David Kořínek
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Michal Cáb
Michal Cáb
Markéta Ježková
Markéta Ježková
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Adéla Gondová
Adéla Gondová

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program workshopů a konzultací s významnými českými i zahraničními designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů na ročník. Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Více informací ke školnímu roku 2020/2021 najdete zde. V případě dalších dotazů nás, prosím, kontaktujete na email vos@scholastika.cz.

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou–Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online formuláře, který je uveden výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba doplněnou o chybějící údaje zaslat zpět emailem, poštou nebo osobně donést na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Prah 2, 120 00). Dále je třeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500 (pro identifikaci platby, prosím, uveďte své příjmení do zprávy pro příjemce).

Přijímací pohovory probíhají ve dvou termínech – na začátku června a v průběhu srpna. Uchazeč by měl předložit přibližně 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku od září 2019 činí 42.000 Kč.

Scholastika nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Předměty

Motion design

Více +

Application design / Sound design

Více +

Dějiny pohyblivého obrazu

Více +

Výrazové prostředky videa: kamera a střih

Více +

Počítačová grafika pro 2D – After Effects

Více +

Marketingová komunikace

Více +

Anglický jazyk

Více +

Ročníkový projekt

Více +

Závěrečný projekt

Více +

Odborná praxe

Více +

Vizuální teorie a kultura

Více +

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

Více +

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

Více +

Počítačová grafika pro 2D

Více +

Výběrový seminář

Více +

Základy výtvarných technik

Více +

Dějiny grafického designu

Více +

Dějiny designu

Více +
Zimní semestr kurzů 2020
Zimní semestr kurzů 2020
Schokolo – Modern Architecture and Interiors
Schokolo – Modern Architecture and Interiors
Klauzurní výstava letního semestru 2020
Klauzurní výstava letního semestru 2020
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Schokolo – Yuri Ancarani: Scéance
Schokolo – Yuri Ancarani: Scéance
Online Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Online Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Scholastika od 11. 3. do odvolání uzavřena
Zobrazit všechny novinky