Motion design

Nový studijní obor na VOŠ Scholastika pro grafické designéry, kteří chtějí rozpohybovat své dovednosti. Naše studenty učíme, jak správně pracovat pro pohyblivé prostředí displejů a obrazovek.

Grafika v pohybu

Animace, video a vizuální efekty využívající moderní technologie a média. Motion design ztělesňuje hlavní směr současné vizuální komunikace, “grafiku v pohybu”. Díky ní dokáže komunikovat jednoduše a vytvářet velmi poutavá a emotivní sdělení. Pod vedením Víta Zemčíka ze studia Oficina a videomakera Emila Gallíka, se studenti naučí vytvářet pohyblivé grafické realizace pro reklamní, filmovou i mediální tvorbu. Studijní obor Motion design jsme otevřeli, protože je silně poptáván trhem práce. Úspěšní absolventi tak získají možnost uplatnění v televizní a filmové produkci, internetových video platformách nebo ve vývojářských studiích mobilních aplikací. Od animace na Facebooku až po obří laserové projekce, to vše pomáhá vytvářet Motion design.

Pedagogové

Vít Zemčík
Vít Zemčík
Vedoucí pedagog
Emil Gallík
Emil Gallík
David Kořínek
David Kořínek
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta
Adam Štěch
Adam Štěch
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Anna Koucká
Anna Koucká
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jakub Skokan
Jakub Skokan
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Vladimír Strejček
Vladimír Strejček
Michal Cáb
Michal Cáb

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program osobních konzultací s významnými evropskými designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Zásadou školy je udržovat nízký počet studentů ročníku, který nepřekračuje 15 posluchačů (na obor a ročník). Omezená kapacita nabízí studentům Scholastiky individuální přístup a větší pozornost ze strany pedagoga.

Pro více informací o studiu nás prosím kontaktujte.

 

Výjimečnost Scholastiky
Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci. Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou / Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodeka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro přihlášení do VOŠ Scholastika vyplňte prosím následujíci formulář. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o příjímacím řízení.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Přijímací pohovor

Zájemci o studium stačí vyplnit online formulář a odeslat doklad (potvrzení z banky) o zaplacení administrativního poplatku (600 Kč). Budeme vás obratem kontaktovat zpět s informacemi pro splnění přijímacího řízení.

Přijímací pohovory pořádáme vždy na počátku června a v průběhu srpna. Probíhají ve dvou termínech, které jsou ohlášeny zde na webu školy. Zájemce o studium při pohovoru předloží lektorům Scholastiky své domácí práce v minimálním počtu 10 kusů, tyto okomentuje a dále promluví, proč chce studovat na VOŠ vizuální komunikace Scholastika. Výsledky přijímacích pohovorů jsou zveřejněny na webu školy a sděleny uchazečům emailem a doporučeným dopisem v zákonném termínu. Administrativní poplatek posílejte prosím účet číslo 6322645001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

 

Cena studia
Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč.

Nabízíme možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále je pro vybrané zájemce o studium k dispozici program “talentových stipendií” a slev na pokračující studium.

Předměty

Anglický jazyk

více +

Výrazové prostředky videa: kamera/střih

více +

Motion design

více +

Marketingová komunikace

více +

Odborná praxe

více +

Ročníkový projekt

více +

Výběrový seminář

více +

Základy výtvarných technik

více +

Závěrečný projekt

více +

Počítačová grafika pro 2D

více +

Vizuální teorie a kultura

více +

Application design / Sound Design

více +

Dějiny pohyblivého obrazu

více +

Dějiny grafického designu

více +

Počítačová grafika pro 3D – animace

více +

Dějiny umění: Světové a české umění 20. a 21. století

více +

Dějiny umění: Světové umění od starověku po 19. století

více +
Zimní semestr kurzů 2019
Zimní semestr kurzů 2019
Small Talk
Small Talk
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TŘETÍHO PATRA
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TŘETÍHO PATRA
Prodloužení přihlášek
Prodloužení přihlášek
Za kamerou
Za kamerou
Futurit: unikátní materiál ze sbírek Maroše Schmidta
Futurit: unikátní materiál ze sbírek Maroše Schmidta
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Den otevřených dveří VOŠ Scholastika
Přednáška ANYMADE
Přednáška ANYMADE
Zobrazit všechny novinky