PD

Produktový design

Pro školní rok 2024/2025 nepřijímáme přihlášky!

pd_klauzury-0005-kopie
2024/2025 nepřijímáme přihlášky

Cílem oboru je vychovat novou generaci produktových designérů, kterým studium umožní poznat problematiku navrhování široké škály produktů a jejich průmyslové výroby z hlediska využití různých materiálů a pracovních postupů.

Produktový design nabízí četné možnosti kreativní realizace a pracovního uplatnění. Studenty vzděláváme v oblastech současných i tradičních technologií výroby, na příkladech adekvátně zvolených materiálů. Naučí se tak vše od správného pochopení funkce navrhovaného produktu až po marketingovou strategii. Absolventi jsou připraveni na samostatné pracovní uplatnění nebo nástup do firmy v oboru, navíc jsou lépe připraveni pro případné navazující vysokoškolské studium.Co o škole říkají studenti*tky?

 • „Škola vytváří určitou komunitu, nejen pro studenty, ale pro všechny pedagogy a zúčastněné. Je příjemné být v takovém prostředí, které vás každý den motivuje.”

  — Karolína, studentka grafického designu
 • „Proč je ta škola skvělá? Pro mě osobně je to hlavně časová flexibilita. Jsem schopný při škole dělat i svoje projekty, svoji práci.”

  — Kamil, student motion designu

Vedoucí oboru

VOŠ

Matěj Janský a Cyril Dunděra

snimek-obrazovky-2023-01-27-v9.04.41

Matěj Janský a Cyril Dunděra navrhují nábytek pro zahraniční značky i privátní klienty. Věnují se interiérovému designu a výstavním instalacím. Dále pod vlastním brandem MCDJ nábytek také vyrábějí. Práce mladého dua lze vidět v galeriích a na design eventech v Miláně, Paříži, Bruselu či Praze. Absolventi UMPRUM pracovali v zahraničí pro studio Claesson Koivisto Rune ve Stockholmu, glassbrand Lasvit v Londýně nebo LehmTonErde specializující se na dusanou hlínu v Saudské Arábii. Produkty s jejich designem nabízí například Cappellini, Lasvit či Kler a za svou práci vyhráli mimo jiné ocenění German Design Award Special 2023, Balthazar Award 2022, EDIDA 2022 nebo BIGSEE Wood Design 2022.
@janskydundera

Máte na vyučujícího dotaz?
Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme.


Pedagogové oboru Produktový design

  • adamstech_portret-0122
  • Adam Štěch
  • Dějiny produktového designu
  • Dějiny produktového designu – MD
  • dominik-hrodek
  • Dominik Hrodek
  • Marketingová komunikace a práce s klientem
  • evzen-simera
  • Evžen Šimera
  • Prezentace a komunikace
  • Adaptační workshop
  • Odborná praxe
  • Workshopy a exkurze
  • Výběrový prezentační seminář
  • snimek-obrazovky-2023-01-27-v9.04.41
  • Matěj Janský a Cyril Dunděra
  • Produktový design
  • Závěrečný projekt
  • snimek-obrazovky-2024-02-05-v16.14.46
  • Brett Horting
  • Anglický jazyk
  • Ashley Melucci
  • Anglický jazyk
  • ignac-kozanek
  • Ignác Kozánek
  • Technologie výroby
  • Ondřej Elfmark
  • 3D modelování II
  • filip-trubac
  • Filip Trubač
  • Produktová fotografie
  • Základy fotografie
  • matyas-barak
  • Matyáš Barák
  • Ateliérová praxe – produktový design

Předměty oboru

Povinné

 • Marketingová komunikace a práce s klientem
   • Vyučující
   • Dominik Hrodek
   • Miloš Endrle
   • Povinné

  • Předmět vybaví studenty a studentky znalostmi oblastí marketingové komunikace, public relations a masových médií, zprostředkuje mezioborové znalosti a dovednosti formující absolventy ve vyzrálou osobnost moderního světa, v němž je reklama a vlastní prezentace zásadním faktorem úspěchu. Předmět reaguje na potřeby porozumět světu marketingu, úspěšně se v něm (jako designér) pohybovat a následně prezentovat sebe a svoji tvorbu. Poskytuje komplexní přehled teorií a praxí komunikačních médií, jejich nástrojů a kanálů. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat praktické využití. Součástí většiny témat bude vstup hosta z praxe (pracovník výzkumné agentury, novinář, kreativec, mediální plánovač, právník apod.) Celý předmět je maximálně fokusován na praktické využití u studenta umělecké VOŠ.

   Předmět je koncipován jako cyklus přednášek, workshopů a praxe: Úvod do obecné problematiky reklamy a kreativní komunikace.

   Osobnosti a přístupy v marketingové komunikaci a reklamě. Teorie a praxe v budování značky. Agentury, kreativní kampaně a světové soutěže reklamy – exkurze do reklamní agentury a mediálního domu. Média a jejich fungování na trhu. Formování veřejného mínění a využití public relations k vlastnímu prospěchu. Reklamní formáty a jejich přehled a využití. Tvůrčí práce a vhodné využití komerčních formátů (plakát, blog, tisková zpráva, sociální sítě atd.) – praxe v médiích. Integrovaná strategie komunikace, efektivní využití kanálů a nástrojů v komunikaci. Plánování komunikace v médiích. Mediální chování a vystupování. Základy etiky a práva v reklamní oblasti – praxe v reklamní agentuře. Tvorba integrované kampaně pro neziskový projekt.

   Předmět rovněž poskytuje přehled o podnikání v ČR, nejen z pohledu a povinností, které budoucí OSVČ čekají, ale také komerčních vztahů mezi podnikatelem a odběratelem služeb. Je zaměřen nejen na teoretické základy, ale především se snaží hledat praktické využití. Seznámí studenty také s daňovými a právními tématy.


 • Anglický jazyk
   • Vyučující
   • Brett Horting
   • Ashley Melucci
   • Povinné

  • Příprava pro základní osvojení řečových dovedností a jazykové kompetence, které umožní studentovi
   komunikovat v situacích praktického a profesního života. Rozšiřování znalostí gramatiky, prohlubování
   slovní zásoby, schopnost orientace v náročnějších textech s uměleckou a designérskou tématikou.
   Příprava pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu.


 • Adaptační workshop
   • Vyučující
   • Adam Zaňka
   • Evžen Šimera
   • Vladimír Strejček
   • Povinné

  • Předmět představuje praktický úvod, který poskytuje studujícím metody a nástroje z celé řady
   oblastí studia. Cílem předmětu je představit studujícím nezbytné nástroje a postupy, které budou potřebovat
   v průběhu celého svého studia i praxe. Mimo to předmět uvádí studující do náležitostí jednotlivých
   textových útvarů, se kterými se ve své praxi a v průběhu svého studia setkají. Dále představuje
   proces zadávání projektu a jednotlivé fáze jeho řešení. Proto je začleněn na samém začátku studia a
   vyučuje se blokově, aby si studující osvojili užitečné návyky a nástroje co nejdřív a mohli je okamžitě
   začít aplikovat.


 • Prezentace a komunikace
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Petr Polák
   • Povinné

  • Cílem je vzdělávat a umožnit tak studujícím všech zaměření, aby si osvojili prezentační postupy
   a komunikační návyky, které jim v rámci současné i budoucí pozice studenta / studentky, ale také v
   jejich budoucího pracovně-profesním působení, ať už v rámci samostatně působícího designéra,
   člena firmy / studia / agentury, umožní efektivně komunikovat a prezentovat svou práci, výsledky
   svých kreativních projektů. Rovněž také komunikovat s odbornou veřejností, školami, zaměstnavateli
   o své práci a definovat, správně uvádět a sumarizovat své pracovní zkušenosti, odborné znalosti,
   ocenění, případně důležité dodatkové schopnosti.


 • Závěrečný projekt
   • Vyučující
   • Matěj Činčera
   • Štěpán Marko
   • Vojtěch Buchta
   • Matěj Janský a Cyril Dunděra
   • Martin Vaňo
   • Povinné

  • Tento předmět komplexně připravuje studující na jejich absolventskou práci v rámci daného studijního
   zaměření. Vede studující ke vhodné volbě finálního tématu i vyjadřovacího média. Formou individuálních
   schůzek, společných prezentací – tzv. rozpracovaností absolventské práce ve formě kolokvia
   před vedoucími pedagogy, asistenty, zástupci vedení školy a spolužáky z daného zaměření a
   ročníku si studující rovněž osvojí způsoby, jak obhájit svou práci. Součástí předmětu je seminář o
   psaní textové části absolventské práce, její obhajoby a reakce na oponentský posudek.

   V zimním období je v rámci předmětu zapotřebí aby si studující určili téma své absolventské
   práce. Určení tématu předchází poměrně obsáhlá samostatně vypracovaná rešerše a kontextualizace
   zamýšleného projektu. Vybrané téma absolventské práce nahlašuje student na studijní oddělení v
   zimním období 3. ročníku nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku. Téma finálně schvaluje
   ředitel školy. Předmět připravuje studující na absolventskou práci tak, aby co nejlépe volili podobu
   praktického výstupu, jež je náležitě popsán a zdokumentován v textové části absolventské
   práce. V letním období 3. ročníku student odevzdává podepsanou explikaci absolventské práce, kterou
   rovněž odsouhlasí a podepisuje vedoucí pedagog, a to nejpozději 8 týdnů před konáním absolutoria.
   Záměr a cíle vytyčené v explikaci jsou pro studenta či studentku závazné a součástí hodnocení
   oponenta i vedoucího absolventské práce je mimo jiné – dodržení těchto vlastně vymezených postupů
   a forem.

   Kvalifikovaný odhad pro časovou náročnost samostatné práce a samostudia v rámci předmětu je v
   ZO 10 až 12 hod. týdně, respektive 150 až 170 hod. za ZO, během LO je kvalifikovaný odhad časové
   náročnosti 20 až 25 hod. týdně, respektive 280 až 350 hod. za LO.


 • Odborná praxe
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Povinné

  • Aplikace získaných teoretických znalostí, pracovních dovedností a praktických zkušeností do reálného
   prostředí pracovního procesu kreativního průmyslu relevantních firem, studií i OSVČ designerů.
   Studenti a studentky si musí na základě samostatné komunikace a vzdálené prezentace své
   práce nasmlouvat zaměstnavatele na jehož pracovišti stráví celé zimní období ve třetím ročníku.
   Předmět poskytuje studentům a studentkám nejdůležitější zpětnou vazbu na vlastní penzum
   znalostí a zkušeností získaných během dvou let studia. Odborná praxe má rovněž zajistit zisk základních
   pracovních návyků, schopnosti dělby práce, práce v týmu, sdílené pracovní komunikace nebo
   obhajoby vlastních úspěchů či chyb.

   Integrací školních pracovních zadání s odbornou praxí na pracovišti spolu s konzultacemi s odborníky
   z praxe rozvíjí komunikační schopnosti a připravuje studenty na budoucí pracovní prostředí.
   Studenti a studentky často volí oponenta pro svou závěrečnou absolventskou práci právě v prostředí,
   kde absolvují svou Odbornou praxi.


 • Produktový design
   • Vyučující
   • Matěj Janský a Cyril Dunděra
   • Povinné

  • Díky předmětu mají studenti a studentky možnost zkoumat problematiku produktu a průmyslové
   výroby z různých úhlů. Od technologické roviny výrobních a materiálových možností a omezení, přes
   správné chápání funkce daného produktu v rámci designérova portfolia, marketingovou strategii prezentace
   vlastního produktu až po sociálně kritický pohledu na výrobu, udržitelnost a recyklaci.

   Studenti a studentky pod vedením pedagoga se učí zaujmout úlohu designéra, jeho roli ve společnosti,
   společně hledají nové cesty formy a funkce výrobků, konceptů, prototypů až mohou doputovat
   k čistě autorskému přístupu s uměleckým přesahem.

   Jedním z principů výuky v rámci jednotlivých ročníků je zadání úkolu – návrhu dvou funkčních
   prototypů pro dva výrobky, vždy provedené ve stejném materiálu. Studenti a studentky prvního ročníku
   v ZO pracují s materiálem dřevo, studenti a studentky druhého ročníku v LO navrhují své produkty
   z materiálu kov. Studenti a studentky druhého ročníku v ZO navrhjují produkty v materiálem sklo a
   konečně studenti a studentky druhého ročníku v LO navrhují své produkty z materiálu porcelán.
   Forma konzultací individuálních návrhů, pracovních postupů a výrobních řešení je vždy společná,
   setkávání studujících z obou ročníků je navzájem obohacující. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem.
   Pracuje se totiž s tříbením komunikačních, prezentačních schopností vzájemným hodnocením
   prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou.

   Studenti a studentky třetích ročníků procházejí v ZO důležitou zkušeností odborné praxe na pracovišti,
   kde při hledání zaměstnavatele přihlížejí k vlastním preferencím práce s konkrétním materiálem
   či konkrétním technologickým postupem výroby. Konečně v LO studenti a studentky samostatně
   pracují na svém vlastní zadání v individuálně zvoleném materiálu.


 • Ateliérová praxe – produktový design
   • Vyučující
   • Matyáš Barák
   • Povinné

  • Předmět má umožnit studujícím samostatně a soustředěně pracovat na svých projektech pod supervizí
   odborného asistenta. Funguje jako doplnění hlavního předmětu Design výrobků. Předmět má
   za úkol umožnit studentkám a studentům zapracovat zpětnou vazbu od hlavního pedagoga a poskytnout
   jim dostatek času na individuální, soustředěnou práci na svém projektu za případného podpůrného
   komentáře a vysvětlení odborného asistenta. Díky přítomnosti tohoto kvalifikovaného odborníka
   mají studentky a studenti “podporu na místě” v případě řešení konkrétních problémů s technologiemi,
   softwary či otázkami v oblasti materiálů a forem zpracování u svých produktů.


 • Dějiny produktového designu
   • Vyučující
   • Adam Štěch
   • Povinné

  • Přednáškový cyklus provádí studenty a studentky historií moderního interiérového, nábytkového
   a produktového designu i architektury od počátků v druhé polovině minulého století až po jeho nejaktuálnější
   dění. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny jak na výrazné proudy a styly, které ovlivnily nejen
   design a architekturu, ale i důležitou inspiraci ve volném umění, módu či grafický design. Skrze užité
   umění předmět nahlíží i do obecné teorie a historie výtvarného umění jako celku, jeho vývoje a jeho
   vlivů do naší společnost minulého století.

   Přednáškový cyklus je rozdělen do dvou let:

   1. ročník:
    Úvod do obecné problematiky, teorie, základní pojmy a počátek historie moderního designu a architektury
    od roku 1850 až do šedesátých let dvacátého století.

   2. ročník:
    Design a architektura druhé poloviny dvacátého století. Historický, ale i typologický a tematický přehled
    světového i tuzemského designu a architektury od roku 1960 do současnosti. Představení problematiky
    globálního modernismu a nastupujícího postmodernismu včetně jejich vývoje v mezinárodním
    měřítku směrem k výtvarné rozmanitosti dneška.


Povinně volitelné

 • Technologie výroby
   • Vyučující
   • Ignác Kozánek
   • Povinně volitelné

  • Předmět zajišťuje výuku důležité součásti oborové orientace designéra, což je odborná znalost
   technologií výroby, znalost materiálů a jejich vlastností, postupů výroby a výrobních zásad i omezení,
   která významně ovlivňují tvar produktu, kvalitu výrobku, bezproblémovou možnost výroby a dostupnost
   na trhu.

   Studenti a studentky se v průběhu celého studia seznámí se zásadními materiály a technologiemi využívanými
   k jejich zpracování. Naučí se respektovat danou technologii výroby a promítnou ji při práci
   na návrhu vlastního produktu.


 • 3D modelování II
   • Vyučující
   • Ondřej Elfmark
   • Povinně volitelné

  • Předmět pro získání dovedností tvorby 3D objektů, sestav, analýzy modelů, vizualizaci a jejich
   přípravu do výroby CNC, 3D tisk, laser v 3D softwaru NX od společnosti Siemens.


 • Produktová fotografie
   • Vyučující
   • Filip Trubač
   • Povinně volitelné

  • Cílem předmětu je poskytnout studujícím komprehensivní základy fotografie. Předmět je zaměřen
   především na orientaci v ovládání a možnosti nastavení fotografické techniky (ovládání a nastavení
   fotoaparátů, využití fotografických pozadí, různé druhy svítidel, odrazek a stínidel apod.). Tyto
   dovednosti jsou ve druhé části studijního období dále rozvíjeny nácvikem fotografování produktové
   fotografie.


Volitelné

 • Workshopy a exkurze
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Volitelné

  • Předmět jednak zajišťuje intenzivní studijní zkušenost pod externím vedením vybraných odborníků
   z praxe. Tematicky koncipované workshopy doplňují běžnou výuku hlavního předmětu Vizuální
   komunikace ve specifických oblastech, aktuálních tendencích nebo reagují na probírané
   téma, které hlavní pedagog nedokáže pojmout. Workshopy jsou klíčovým odborně-vzdělávacím
   nástrojem určeným pro aktivní studující, kteří chtějí rozšířit spektrum svých odborných znalostí.
   Cílem je umožnit studujícím, aby se seznámili se specifickými nástroji/materiály/postupy
   práce designéra a rozvíjeli vybrané schopnosti a dovednosti na hlubší úrovni.

   Předmět také zajišťuje odborný přehled a aktuální znalosti “terénu”, minimálně na úrovni
   české designérské a výrobní scény a kulturních institucí. To se děje díky organizovaným, komentovaným
   exkurzím na odborná pracoviště, řemeslných výroben nebo do ateliérů konkrétních designérů
   / vizuálních umělců a kulturních institucí. Exkurze rovněž umožňují studujícím konfrontovat
   informace nabyté v rámci teoretických předmětů (Dějiny umění, Dějiny designu, Dějiny grafického
   designu, Dějiny pohyblivého obrazu a Vizuální teorie a kultura ) s reálnými artefakty. Děje se tak v
   muzejním, galerijním a kulturním provozu. Studenti a studentky se v rámci předmětu seznámí
   s jednotlivými formáty výstavních projektů a jejich náležitostmi a naučí se o nich kriticky přemýšlet.


 • Výtvarný ateliér
   • Vyučující
   • Jitka Mikulicová
   • Volitelné

  • Studující se seznámí s většinou standardních, tradičních i aktuálních výtvarných technik používaných
   v současné době v uměleckém provozu. Od uměleckých prostředků autentického vyjadřování
   , seznámení se s materiály a postupy, přes správné nakládání s tématy, uměleckým záměrem a autorskou
   uměleckou tvorbou. To včetně možného kritickému hodnocení limitů použitelnosti konkrétních
   technik při hledání osobních koncepcí a nových cest k autentickému autorskému postoji.


 • Výběrový prezentační seminář
   • Vyučující
   • Evžen Šimera
   • Volitelné

  • Cílem je vzdělávat a umožnit tak studujícím všech zaměření, aby si osvojili základní prezentační
   postupy a komunikační návyky, které jim v rámci současné i budoucí pozice studenta / studentky,
   ale také v jejich budoucího pracovně-profesním působení, ať už v rámci samostatně působícího designéra,
   člena firmy / studia / agentury, umožní efektivně komunikovat a prezentovat svou práci,
   výsledky svých kreativních projektů. Rovněž také komunikovat s odbornou veřejností, školami, zaměstnavateli
   o své práci a definovat, správně uvádět a sumarizovat své pracovní zkušenosti, odborné
   znalosti, ocenění, případně důležité dodatkové schopnosti.


 • Dějiny umění
   • Vyučující
   • Markéta Ježková
   • Volitelné

  • Předmět seznámí studenty a studentky se zásadními tématy a koncepty západního výtvarného
   umění. Předmět je strukturován tematicky a každý týden je věnován jinému tématu,
   které se v dějinách umění objevovalo v různých podobách v různých epochách. Studující
   tak mohou nahlédnout dobové intence a ideje a porovnat je se soudobým pohledem
   na diskutované problémy. Vzhledem ke značné šíři záběru se hodiny zaměřují na vysvětlení
   základních principů daného výtvarného jazyka a jeho teoretického a tvůrčího zázemí než na
   informačně vyčerpávající přehled.


 • Kreativní myšlení a praxe
   • Vyučující
   • Vladimír Strejček
   • Volitelné

  • Úkolem předmětu je nechat studenty a studentky intenzivně zažít všechny situace, techniky a
   formáty, které je čekají na cestě studiem, ale hlavně následně i v praxi. Předmět pod vedením pedagoga
   konfrontuje přijatelnou formou studující se všemi reálnými nástrahami a složitostmi oboru,
   který si vybrali ke studiu. Předmět má za cíl motivovat studující vystoupit z jejich zajetých kolejí a nahlížet
   na vypsaná zadání z různých, netradičních pohledů.Během práce na vlastní realizaci zadání potom
   vzít do ruky pracovní nástroje jinak, než jsou zvyklí nebo než se konvenčně předpokládá.


 • Dějiny grafického designu
   • Vyučující
   • Kateřina Přidalová
   • Volitelné

  • Cílem předmětu je představit historické proměny typografie, grafického designu, vizuální komunikace
   a dalších souvisejících disciplín. Zároveň se předmět teoreticky soustředí na otázky a problémy,
   které tyto obory provázejí napříč časem, a které rovněž spoluutvářejí jejich současné podoby.
   Předmět proto nesleduje jen postupnou chronologickou návaznost v jednotlivých ročnících, ale je
   koncipován v příčných řezech, které umožňují ohledávat zkoumanou látku z různých hledisek a s proměňující
   se akcenty, tedy například zaostřit pozornost na teoretický diskurz, specifika jednotlivých
   médií, na technologické aspekty atd.


 • Vizuální teorie a kultura
   • Vyučující
   • David Kořínek
   • Volitelné

  • Předmět ve formě přednáškového cyklu seznamuje studenty se základními tématy a problémy
   disciplíny studia obrazu a soudobé vizuální kultury. Prostřednictvím praktických ukázek, kritické analýzy,
   společné diskuze, workshopů, moderované četby a návštěvy galerijních expozic nabízí setkání s
   významnými fenomény současné vizuální a populární kultury. Předmět poskytuje ucelený přehled o
   základních teoretických koncepcích přístupu k obrazu s přesahy do oblastí dějin umění, sémiotiky,
   postmoderní filosofie, studia nových médií a kulturálních studií. Teoretická rovina výuky je doplněna
   o úvodní vhled do metodologie vizuální analýzy. První studijní období předmětu je zaměřen na vybudování
   základního teoretického a myšlenkového aparátu ke studiu, k čemuž kromě přednášek vede
   také četba ukázek ze základní literatury a realizace domácích úkolů napomáhajících přímé aplikaci
   probrané teorie. Význam obrazu je také nahlížen prostřednictvím jeho společenské role v západních
   dějinách.

   Na závěr zimního studijního období je diskutována doba modernizace společnosti, vznik
   moderního města a prvních technických obrazů. Letní studijní období studenty seznamuje s filozofií
   a historií jednotlivých technických obrazů a platforem nových médií: fotografie, filmu, televize, internetu
   a sociálních sítí. V závěru studijního období jsou diskutována současná témata kulturálních studií,
   tj. reprezentace rasy, třídy a genderu.


 • 2D grafické programy
   • Vyučující
   • Lukáš Franz
   • Radek Pokorný
   • Volitelné

  • Předmět studenty naučí profesionálně používat škálu softwarů pro tvorbu počítačové grafiky a
   úpravy fotografií, orientovat se v dané problematice, využívat výhody a chápat nevýhody každého z
   nich, efektivně využívat dostupné nástroje jednotlivých programů pro další studijní předměty a profesionální
   praxi s možností zaměřit se na sazbu, vektorovou grafiku, základní obrazovou postprodukci
   a základy programování i využití 3D animace. To vše ve vztahu k fyzickému (tištěnému) nebo online
   prostředí.Jak se přihlásit na vyšší odbornou školu?

 • 1

  Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte online formulář. Jedna přihláška platí pro více zaměření – vyberte ve formuláři.

 • 2

  Po jeho přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a později také informace o přijímacím pohovoru.

 • 3

  Odevzdejte (odešlete) vyplněnou přihlášku do 31. 5. společně s požadovanými dokumenty, zaplaťe administrativní poplatek a přijďte na přijímací pohovor.

Přihlášky do ročníku 2024/25 přijímáme do 31. 5. 2024.

Pro školní rok 2024/25 v zaměření Produktový design nebudeme přijímat nové studenty a studentky. Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.


Přihláška ke studiu

Na tento obor není momentálně možné zaslat online přihlášku.

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se oborů na Scholastice, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu vos@scholastika.cz


 • Kdy proběhne den otevřených dveří?

  Den otevřených dveří v roce 2024 proběhne prezenčně 14. května od 16 hodin na adrese školy – VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2. Online den otevřených dveří bude následně 16. května od 17.30 hodin. Pozvánku na tuto událost a více informací naleznete na našich sociálních sítích.

 • Jak se mohu přihlásit ke studiu na VOŠ?

  Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat na studijní oddělení školy naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě přihlášku můžete osobně doručit do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 700 Kč na číslo účtu 6322645001/5500. Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2024.

 • Jak probíhá přijímací pohovor na VOŠ?

  Přijímací pohovory proběhnou ve druhé polovině června a srpna 2024, konkrétní termíny budou v předstihu zveřejněny na našich webových stránkách a sociálních sítích. Uchazeči by měli předložit své portfolio prací zaměřených na dané studijní zaměření s optimálně 10 pracemi a projevit zájem i orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor bodově hodnotí odborná komise, dle definovaných kritérií. Portfolio může být ve fyzické i elektronické podobě – na přenosném disku, zajímají nás také skicáky i rozpracované koncepty uchazečů, rádi prodiskutujeme individuální studijní cíle uchazečů. Uchazeči mají možnost si předem domluvit konzultaci svých domácích prací u daného vyučujícího.

 • Získávám studiem na VOŠ status studenta?

  Ano, Scholastika – Vyšší odborná škola vizuální komunikace je od roku 2015 akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovi ČR pro denní studium vyššího odborného vzdělávání, na úrovni EQF 6. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává absolvent titul DiS.

 • Pro koho je studium na VOŠ určeno?

  Studium na VOŠ je ideální pro absolventy středních odborných škol nebo bakalářských programů, kteří chtějí získat nové praktické a teoretické odborné znalosti vycházející ze spektra našeho vzdělávacího programu zaměřeného na čtyři oblasti designu. Studium na naší škole pomáhá absolventům nastartovat vlastní pracovní kariéru v designérském oboru. Studium má denní formu, je tříleté a po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

 • Co dalšího by mě mohlo na Scholastice zaujmout?

  Scholastika organizuje pro své studenty doprovodné aktivity v podobě přednášek i dlouhodobějších workshopů českých i zahraničních hostů ze světa umění a designu. Dále škola pořádá pravidelné exkurze, komentované prohlídky výstav ve velkých institucích i malých nezávislých galeriích a studiech, školní výlety do zahraničí za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile v Miláně, Berlin Gallery Week ad).

  Studenti a studentky mohou využívat prostory školy, specializované ateliéry (fotografický, výtvarný, herní), zvukové studio, tiskovou laboratoř, 3D tiskárny, CNC dílnu a další technické vybavení (foto, video, audio) a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.


×