Grafický
design

Více

Produktový
design

Více

Motion
Design

Více

VOŠ vizuální komunikace

Scholastika - vyšší odborná škola vizuální komunikace nabízí vzdělání v oborech produktový, grafický a motion design. Status VOŠ získala v roce 2015 a je tak svým absolventům oprávněna udělovat titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Studijní obory čerpají zejména ze zkušeností pedagogů, respektovaných odborníků domácí a zahraniční designérské scény. Inovativní pojetí výuky přináší praktické přístupy a kvalitní technické zázemí.

Specifika studia jsou důraz na studentovu samostatnost a volnost při objevování vlastní specializace. Praxe ve spojení s budoucími zaměstnavateli, technické zázemí a kolektiv školy, to vše zvyšuje schopnost absolventů uplatnit se v oboru.

Denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
IZO školy: 181 076 748

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program osobních konzultací s významnými evropskými designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Podání přihlášky

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět emailem, poštou nebo osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500.

Více +

Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou / Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodeka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přijímací pohovor

Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Více +

Budeme vás obratem kontaktovat zpět s informacemi pro splnění přijímacího řízení.

Přijímací pohovory pořádáme vždy na počátku června a v průběhu srpna. Probíhají ve dvou termínech, které jsou ohlášeny zde na webu školy. Zájemce o studium při pohovoru předloží lektorům Scholastiky své domácí práce v minimálním počtu 10 kusů, tyto okomentuje a dále promluví, proč chce studovat na VOŠ vizuální komunikace Scholastika.

Výsledky přijímacích pohovorů jsou zveřejněny na webu školy a sděleny uchazečům emailem a doporučeným dopisem v zákonném termínu.

Administrativní poplatek posílejte prosím na účet číslo 6322645001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do 1. ročníku v roce 2020 činí 42.000 Kč.
Scholastika nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále nabízíme pro vybrané zájemce o studium program talentových stipendií a snížení školného na pokračující studium.

Více +

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Vít Zemčík
Vít Zemčík
Vedoucí pedagog
Jan Kloss
Jan Kloss
Vedoucí pedagog
Matěj Činčera
Matěj Činčera
Vedoucí pedagog
Zuzana Lednická
Zuzana Lednická
Vedoucí pedagog
Štěpán Marko
Štěpán Marko
Vedoucí pedagog
Adam Štěch
Adam Štěch
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Kateřina Přidalová
Kateřina Přidalová
Markéta Ježková
Markéta Ježková
Martin Koreň
Martin Koreň
Radek Pokorný
Radek Pokorný
David Kořínek
David Kořínek
Emil Gallík
Emil Gallík
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Jaromír Krýže
Jaromír Krýže
Michal Cáb
Michal Cáb
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta
Lukáš Likavčan
Lukáš Likavčan
Adéla Gondová
Adéla Gondová
Alena Hájková
Alena Hájková
David Böhm
David Böhm
David Frýdel
David Frýdel
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Eduard Herrmann a Matěj Coufal
Lukáš Franz
Lukáš Franz
Petr Siebert
Petr Siebert

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro podání přihlášky do VOŠ Scholastika vyplňte, prosím, následující formulář. Po přijetí Vám pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF a informace o příjímacím pohovoru.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Otázky a odpovědi

Jak se mohu přihlásit ke studiu na VOŠ?

Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vám na email pošleme předvyplněnou přihlášku v PDF, kterou je potřeba zaslat vyplněnou zpět. Přihlášku můžete poslat naskenovanou emailem na vos@scholastika.cz, poštou na adresu školy (Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00) nebo po předchozí domluvě osobně do kanceláře školy. Dále je potřeba uhradit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500.

Jak probíhá přijímací pohovor na VOŠ?

Uchazeč by měl předložit 10 domácích prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru. Přijímací pohovor hodnotí odborná komise, která je zpravidla složena z vedoucích a pedagogů daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme na webu školy do 7 pracovních dnů.

Získávám studiem na VOŠ status studenta?

Ano, Scholastika - Vyšší odborná škola vizuální komunikace, s. r. o. je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou s denním studiem. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

Pro koho je studium na VOŠ určeno?

Studium na VOŠ je ideální pro absolventy středních škol nebo bakalářských studií, kteří chtějí získat nové praktické i teoretické odborné znalosti v daných oborech, které jim pomohou nastartovat vlastní pracovní kariéru v designérském oboru. Studium má denní formu, je tříleté a po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získává student titul DiS.

Co dalšího by mě mohlo na Scholastice zaujmout?

Scholastika organizuje pro své studenty doprovodné aktivity v podobě přednášek českých i zahraničních hostů ze světa umění a designu, komentovaných prohlídek výstav ve velkých institucích i malých nezávislých galeriích a studiech, školních výletů do zahraničí za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile, Berlin Gallery Week). Studenti mohou využívat prostory školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Erasmus

VOŠ Scholastika realizuje projekt s názvem “ Scholastika – podpora škol formou zjednodušeného vykazování II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013421)” , který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ, Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ a Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. Projekt se uskuteční v termínu 01. 11. 2019 – 31. 10. 2021.

 

Designblok 20′
Designblok 20′
Den otevřených dveří – kurzy
Den otevřených dveří – kurzy
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Pod jižním sluncem: Kalifornský modernismus v SCHOKOLO
Zimní semestr kurzů 2020
Zimní semestr kurzů 2020
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
SCHOKOLO – Modern Architecture and Interiors
Klauzurní výstava letního semestru 2020
Klauzurní výstava letního semestru 2020
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
DiS. – absolventská výstava v Hauch Gallery
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Termín pro podání přihlášky na VOŠ Scholastika
Zobrazit všechny novinky