Grafický
design

Více

Produktový
design

Více

Motion
Design

Více

VOŠ vizuální komunikace

Soukromá vyšší odborná škola Scholastika nabízí vzdělání v oblastech designu, výtvarného a užitného umění. Status VOŠ získala škola v roce 2015 a je tak svým absolventům oprávněna udělovat titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Studijní obory čerpají zejména ze zkušeností pedagogů, respektovaných odborníků domácí a zahraniční umělecké scény. Inovativní pojetí výuky přináší praktické přístupy a kvalitní technické zázemí.

Specifika studia jsou důraz na studentovu samostatnost a volnost při objevování vlastní specializace. Praxe ve spojení s budoucími zaměstnavateli, technické zázemí a kolektiv školy, to vše zvyšuje schopnost absolventů uplatnit se v oboru.

Denní studium
Obor vzdělávání (kód a název): 82-41-N/18 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-41-N/18 Vizuální komunikace
IZO školy: 181 076 748

Pro zájemce o studium

Prakticky založená výuka pomáhá studentům rozvinout vlastní kreativitu, naučit se spolupráci a vytvořit si tak klíčové pracovní návyky pro budoucí uplatnění v oboru.

Běžnou ateliérovou výuku rozšiřujeme o program osobních konzultací s významnými evropskými designéry. Pořádáme přednášky a komentované prohlídky v grafických, designérských i architektonických studiích. Podporujeme naše studenty v prezentaci vlastní umělecké tvorby a několikrát ročně organizujeme společné veřejné výstavy.

Výjimečnost Scholastiky

Neomezujeme se na polygrafii, digitální nástroje a jednotlivé technické prostředky. Studenty směřujeme k samostatné tvůrčí práci.

Více +

Absolvent Scholastiky se orientuje v současné vizuální kultuře a obstojí poptávce pracovních oborů Grafický, Produktový nebo Motion design. Koncepce školy kombinuje přidanou hodnotu praxe s teorií prezentovanou respektovanými osobnostmi designerské scény.

V rámci předmětů můžete potkat například mezinárodně uznávaného designéra Jana Čapka, grafika a spolutvůrce značky Botas 66 Jana Klosse, kurátora a teoretika designu Adama Štěcha, ilustrátora Vladimíra Strejčka, teoretičku umění Andreu Průchovou / Hrůzovou nebo odborníka na komunikaci a marketing Dominika Hrodeka.

Denní studium je vedeno formou ateliérové výuky dle rozvrhu. Každý semestr je zakončen klauzurami, kdy odborná komise složená z pedagogů Scholastiky a přizvaných odborníků, hodnotí studentské práce v rámci veřejné klauzurní výstavy.

Přijímací pohovor

Zájemci o studium stačí vyplnit online formulář a odeslat doklad (potvrzení z banky) o zaplacení administrativního poplatku (600 Kč).

Více +

Budeme vás obratem kontaktovat zpět s informacemi pro splnění přijímacího řízení.

Přijímací pohovory pořádáme vždy na počátku června a v průběhu srpna. Probíhají ve dvou termínech, které jsou ohlášeny zde na webu školy. Zájemce o studium při pohovoru předloží lektorům Scholastiky své domácí práce v minimálním počtu 10 kusů, tyto okomentuje a dále promluví, proč chce studovat na VOŠ vizuální komunikace Scholastika.

Výsledky přijímacích pohovorů jsou zveřejněny na webu školy a sděleny uchazečům emailem a doporučeným dopisem v zákonném termínu.

Administrativní poplatek posílejte prosím na účet číslo 6322645001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Cena studia

Školné pro jeden školní rok pro studenty zapsané do prvního ročníku od září 2019 činí 42 000 Kč.

Více +

Nabízíme možnost rozložení platby do 4 splátek bez navýšení. Dále je pro vybrané zájemce o studium k dispozici program “talentových stipendií” a slev na pokračující studium.

Pedagogové

Jan Čapek
Jan Čapek
Vedoucí pedagog
Jan Kloss
Jan Kloss
Vedoucí pedagog
Matěj Činčera
Matěj Činčera
Vedoucí pedagog
Vít Zemčík
Vít Zemčík
Vedoucí pedagog
Adam Štěch
Adam Štěch
Evžen Šimera
Evžen Šimera
Andrea Průchová Hrůzová
Andrea Průchová Hrůzová
Anna Koucká
Anna Koucká
Dominik Hrodek
Dominik Hrodek
Jakub Petr
Jakub Petr
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová
Kateřina Přidalová
Kateřina Přidalová
Markéta Ježková
Markéta Ježková
Vladimír Strejček
Vladimír Strejček
Martin Koreň
Martin Koreň
Ondřej Elfmark
Ondřej Elfmark
Radek Pokorný
Radek Pokorný
Tomáš Machač
Tomáš Machač
David Kořínek
David Kořínek
Emil Gallík
Emil Gallík
Jaroslav Kučera
Jaroslav Kučera
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Jaromír Krýže
Jaromír Krýže
Mariana Šindelková
Mariana Šindelková
Michal Cáb
Michal Cáb
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta

Přihláška ke studiu do VOŠ Scholastika

Pro přihlášení do VOŠ Scholastika vyplňte prosím následujíci formulář. Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat s informacemi o příjímacím řízení.

Grafický design

Produktový design

Motion design


Otázky a odpovědi

Co by mě ještě na Scholastice mohlo zaujmout?

Platforma Scholastika organizuje pro své studenty řadu doprovodných aktivit, jakými jsou přednášky hostů z řad umělců, teoretiků a designerů české i mezinárodní scény. Pořádáme komentované prohlídky výstav ve velkých institucích, ale také malých, nezávislých galeriích a studiích. Několikrát ročně organizujeme zahraniční zájezdy za uměním a designem (například na Benátské Bienále, milánský Salone del Mobile, nebo berlínský Gallery Weekend). Naši studenti mohou využívat prostor školy, její vybavení a knihovnu pro vlastní tvorbu a individuální studium.

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Jednoduše nám poslat přihlášku, kterou naleznete k vyplnění online zde na webových stránkách.

Pro koho je studium na VOŠ Scholastice určeno?

Vzdělávací program VOŠ Scholastika funguje jako unikátní, prakticky orientované, tříleté studium, které umožňuje absolventům středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ získat nové odborné dovednosti a praktické znalosti, které jim pomohou nastartovat svou vlastní pracovní kariéru v umělecko-designérském oboru. VOŠ Scholastika samozřejmě také vyhovuje zájemcům hlásícím se na VŠ se stejným zaměřením, jako odborná příprava pro úspěšné přijetí.

Dokáže mě studium ve Scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V loňském roce se dostalo 16 studentů ze Scholastiky na AVU, UMPRUM, FaVu, FAMU, UJEP a FUD.

Mám po přijetí na VOŠ Scholastika status studenta?

Ano. VOŠ Scholastika je od roku 2015 státem akreditovanou vyšší odbornou školou a přijatým uchazečům do denního studia garantuje status studenta. Po úspěšném složení závěrečné státní zkoušky a absolvování celého studia je studentům udělen titul DiS.

Jsou na VOŠ Scholastika přijímací zkoušky?

Ano, probíhají vždy v období zima/jaro ve dvou termínech. Uchazeč musí předložit minimálně 10 domácích prací, které ohodnotí odborná komise a zúčastnit se osobního pohovoru. Výsledky pohovoru sdělujeme brzy, většinou v následujících 14 dnech.

Jaká je historie školy?

Od svého vzniku v roce 2012 prošlo vzdělávací platformou Scholastika více než 700 studentů.  Stále sídlíme v unikátním prostoru funkcionalistické budovy bývalých Dopravních podniků, kde od počátku nabízíme odborné kurzy pro veřejnost v 11 oborech a od roku 2016 také regulérní denní studium na vyšší odborné škole vizuální komunikace.

Kdo za nápadem otevřít uměleckou školou stojí?

Scholastika vznikla z popudu umělců Ondřeje Brodyho a Evžena Šimery, spolužáku ze studií na pražské AVU a UMPRUM. Přes běžné obtíže se během pěti let existence školy podařilo vytvořit progresivní prostředí spojující přední české odborníky z mnoha oborů, jasnou vizi a snahu otevírat svět umění a designu širší veřejnosti. A to byl i původní záměr.

Kdo na škole v minulosti učil?

Mezi dlouhodobě spolupracujícími pedagogy Scholastiky se objevili finalisté či laureáti Ceny J. Chalupeckého malíři Michal Pěchouček, Jiří Franta, David Böhm nebo fotograf Jiří Thýn, mezinárodně respektovaní autoři produktového, interiérového a módního designu Jan Čapek, Roman Vrtiška nebo dvojice Jan Kloss a Matěj Činčera. Ale své prezentace a workshopy zde uskutečnila řada dalších umělců a designerů, mezi nimi například Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Eva Eisler, Jiří David, studio Dechem, Daniel Gonzalez, Elric Petit nebo Jiří Kovanda.

Erasmus

VOŠ Scholastika realizuje projekt s názvem “ Scholastika – podpora škol formou zjednodušeného vykazování II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013421)” , který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ, Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ a Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ a Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. Projekt se uskuteční v termínu 01. 11. 2019 – 31. 10. 2021.

Výroční zpráva školy

 

Letní semestr kurzů 2020
Letní semestr kurzů 2020
Den otevřených dveří kurzů
Den otevřených dveří kurzů
VOŠ – Klauzury zimního semestru
VOŠ – Klauzury zimního semestru
Schokolo – editionen
Schokolo – editionen
Přednáška – Juraj Horváth
Přednáška – Juraj Horváth
Vánoční večírek v Bike Jesus
Vánoční večírek v Bike Jesus
Zimní semestr kurzů 2019
Zimní semestr kurzů 2019
Small Talk
Small Talk
Zobrazit všechny novinky