Praktický ateliér

Ateliér kresby

tomasabsolon-0005

Osvojte si rozmanité techniky kresby a objevte vlastní kresebný styl.

Ateliér kresby představuje prostor pro individuální rozvoj jednotlivých studentek a studentů. Na různých úkolech si budeme představovat jak funguje kresebná zkratka nebo jak se dá pomocí linky vyjádřit prostor a hloubka. Záměrem vedoucího pedagoga, Tomáše Absolona, je vyučovat kresbu v několika možných pracovních a uměleckých polohách. S kresbou budou studenti pracovat jak po formální stránce – naučí se zvolit správný druh linky, kresebné gesto, vhodný druh podkladu, barevnosti či formátu papíru. Po obsahové stránce na studenty čeká několik zadání v podobě „kresby podle skutečnosti“, kdy se bude možné zaměřit na kresbu portrétu, krajiny nebo architektury, studenti se také budou učit pracovat s důležitou polohou jejich představivosti v tzv. „kresbě z hlavy“, kdy se naopak studenti učí ilustrovat své představy, vyvolávají si v myšlenkách obrazy, které více realisticky nebo více abstraktně kreslí.

 • Tomáš chce své studenty motivovat k experimentování a osvojování různých technik: „Nemusíte umět kreslit, abyste se mohli umět vyjádřit. Vedle technického zaměření se na kresbu, budeme rozvíjet kreativní myšlení.“

 • Společně strávený čas budeme rozdělovat na společné i individuální konzultace podle potřeb každého ze studentů a studentek. V průběhu semestru budou zváni různí praktikující umělci, kteří Vám předají své další pohledy nejen na kresbu a další zkušenosti.

 • V ateliéru jsou vítáni jak studenti, kteří chtějí zvládnout techniku kresby jako svůj hlavní vyjadřovací prostředek, tak studenti, kteří se zabývají jiným médiem a potřebují k tomu kresebný základ.


Co se v kurzu naučíte?

 • Zvolit správný postup práce

  druh linky, kresebné gesto, vhodný druh podkladu, barevnosti či formátu papíru

 • Práci s různými formáty a materiály pro kresbu
 • Kresbu podle modelu, ale i zapojení představivosti a abstraktní kresbu

Kdo kurz vede?

Kurzy

Tomáš Absolon

tomasabsolon-0014

Přehrát video

MgA. Tomáš Absolon absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka a v současnosti pokračuje v postgraduálním studiu na brněnské FaVU, v ateliéru Malby (Luďka Rathouského). V roce 2016 se stal jedním z laureátu Ceny kritiky za mladou malbu. Tomáš se zabývá malířským obrazovým médiem, pomocí kterého tematizuje vztah reality a různých úrovní abstrakce. Absolonovy obrazy jsou vícevrstevnaté, v nekonečných plochých prostorách pozadí se objevují malířsky jinak pojatá gesta či ostré, až „ilustrativní“ linie. Přestože je Tomáš bytostný malíř, kresba je pro něj páteří jeho umělecké tvorby.

Máte na vyučujícího dotaz?
Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme.Cena kurzu: 8.700Kč

Cena kurzu:
8.700


Jak se přihlásit na kurz?

 • 1

  Vyplňte online přihlášku na našem webu. Dále pokračujte v zápisu na webu nebo následujte instrukce ve Vašem emailu.

 • 2

  Pro dokončení zápisu zaplaťte rezervační poplatek k potvrzení vašeho místa nebo zaplaťte rovnou celý kurz.

 • 3

  Po obdržení celé částky již budete studentkou nebo studentem Scholastiky a my vás budeme kontaktovat s informacemi o zahájení výuky.


Přihláška na kurz

Přihlášky na letní semestr jsou uzavřeny. Těšíme se na vás v zimním semestru 2024.

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se kurzů Scholastika, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu kurzy@scholastika.cz


 • Kdy na Scholastice začínají kurzy?

  Kurzy jsou vždy semestrální. V zimním semestru začínají v polovině října a letní semestr bývá zahájen na přelomu února a března. Letní semestr 2024 začíná v týdnu od 26/2 2024.

 • Jak často probíhají kurzy?

  Kurzy probíhají 1x týdně, vyjma dějin umění.

 • Jsou nějaké slevy v případě kombinace kurzů?

  Základní cena za kombinaci 2 kurzů je 16 500 Kč. Za kombinaci tří kurzů 22 500 Kč. Pro více informací nás kontaktujte na kurzy@scholastika.cz.

 • Je možné využívat prostor Scholastiky i v čase mimo výuku?

  Ano, motivujeme studenty k práci na školních zadáních i na vlastních projektech. Scholastika je po domluvě otevřena každý všední den v čase 12–20 hod.

 • Získám absolvováním kurzu nějaké osvědčení nebo certifikát?

  Ano, absolvováním daného kurzu získáte tištěný certifikát. Certifikáty vystavujeme na vyžádání po ukončení kurzu v daném semestru.

 • Získám zapsáním na kurz status studenta?

  Při studiu semestrálních kurzů nezískáváte status studenta, protože se nejedná o denní studium. Pokud chcete studovat denní studium na Scholastice, přihlaste se k nám na Vyšší odbornou školu.


×