kurzy-kresby-a-ilustrace-720x540-c-default
Praktický ateliér

Ateliér kresby

Osvojte si rozmanité techniky kresby a objevte vlastní kresebný styl.

Ateliér kresby představuje prostor pro individuální rozvoj jednotlivých studentek a studentů. Na různých úkolech si budeme představovat jak funguje kresebná zkratka nebo jak se dá pomocí linky vyjádřit prostor a hloubka. Záměrem vedoucího pedagoga, Tomáše Absolona, je vyučovat kresbu v několika možných pracovních a uměleckých polohách. S kresbou budou studenti pracovat jak po formální stránce – naučí se zvolit správný druh linky, kresebné gesto, vhodný druh podkladu, barevnosti či formátu papíru. Po obsahové stránce na studenty čeká několik zadání v podobě „kresby podle skutečnosti“, kdy se bude možné zaměřit na kresbu portrétu, krajiny nebo architektury, studenti se také budou učit pracovat s důležitou polohou jejich představivosti v tzv. „kresbě z hlavy“, kdy se naopak studenti učí ilustrovat své představy, vyvolávají si v myšlenkách obrazy, které více realisticky nebo více abstraktně kreslí. Tomáš chce své studenty motivovat k experimentování a osvojování různých technik: „Nemusíte umět kreslit, abyste se mohli umět vyjádřit. Vedle technického zaměření se na kresbu, budeme rozvíjet kreativní myšlení.“ Společně strávený čas budeme rozdělovat na společné i individuální konzultace podle potřeb každého ze studentů a studentek. V průběhu semestru budou zváni různí praktikující umělci, kteří Vám předají své další pohledy nejen na kresbu a další zkušenosti. V ateliéru jsou vítáni jak studenti, kteří chtějí zvládnout techniku kresby jako svůj hlavní vyjadřovací prostředek, tak studenti, kteří se zabývají jiným médiem a potřebují k tomu kresebný základ.


What awaits you in the course

 • Zvolit správný postup práce

  druh linky, kresebné gesto, vhodný druh podkladu, barevnosti či formátu papíru

 • Práci s různými formáty a materiály pro kresbu
 • Kresbu podle modelu, ale i zapojení představivosti a abstraktní kresbu

Who is the lecturer

Public Courses

Tomáš Absolon

tomasabsolon-0014-400x400-c-default

Play video

MgA. Tomáš Absolon absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka a v současnosti pokračuje v postgraduálním studiu na brněnské FaVU, v ateliéru Malby (Luďka Rathouského). V roce 2016 se stal jedním z laureátu Ceny kritiky za mladou malbu. Tomáš se zabývá malířským obrazovým médiem, pomocí kterého tematizuje vztah reality a různých úrovní abstrakce. Absolonovy obrazy jsou vícevrstevnaté, v nekonečných plochých prostorách pozadí se objevují malířsky jinak pojatá gesta či ostré, až „ilustrativní“ linie. Přestože je Tomáš bytostný malíř, kresba je pro něj páteří jeho umělecké tvorby.

Máte na vyučujícího dotaz? Zanechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme.

Kliknutím na tlačítko „Zanechat adresu” souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.Course price: 8.700Kč

Course price:
8.700


How to send an application for a course?

 • 1

  Make sure that it is possible to attend the course in English by sending an inquiry to kurzy@scholastika.cz.

 • 2

  Complete the online application on our website. You will then receive an email asking you to pay the reservation fee. Pay the reservation fee of 700 CZK. The fee must be paid within 24 hours of receiving the invitation. After paying the booking fee, we will contact you back with instructions for paying the remaining part of the course fee and other information.

 • 3

  Pay the rest of the course fee. The remaining part of the course must be paid within 5 working days of receiving the invitation.

Simply submitting an online application does not guarantee you a place in the given course, a reservation fee must be paid. The booking fee is deducted from the total price of the course and is non-refundable. General terms and conditions can be found here. If you have any questions regarding Scholastika courses, please contact us by e-mail at kurzy@scholastika.cz


Application

The course capacity is already full! It will be possible to enrol in the next semester in October 2023


FAQ

Frequently Asked Questions


×