Nabídka kurzů

Více

Pro zájemce o kurzy

Více

Lektoři kurzů

Více

Kurzy Scholastika

Veřejné umělecké kurzy jsou určeny všem, kdo chtějí poznat umění a design v praxi. Probíhají formou semestrální ateliérové výuky a jsou doplněny o řadu doprovodných aktivit. Studenti kurzů tak mohou mimo jiné navštěvovat přednášky hostů Scholastiky, účastnit se komentovaných prohlídek známých institucí nebo galerijních výstav. Několikrát ročně pro studenty pořádáme zahraniční zájezdy za uměním a designem (např. Benátské bienále, milánský Salone del Mobile nebo berlínský Gallery Weekend). Prostory a zázemí školy jsou všem studentům k dispozici pro vlastní tvorbu a individuální rozvoj.

Lektory kurzů jsou jedni z nejlepších designérů a umělců současné scény. Se Scholastikou se spojují jména jako Krištof Kintera, Vladimír 518, Adam Budak, Aleš Najbrt, Maarten de Ceulaer, Veronika Ruppert, Studio Dechem, Elric Petit, Jiří Kovanda a další.

Umělecké kurzy slouží nejen pro zdokonalení vlastní volnočasové tvorby, ale také jako přípravný ročník pro úspěšné přijetí na vysoké umělecké školy. Dbáme na to, aby každý student dokázal přenést teoretické znalosti do praxe a osvojil si tak potřebné dovednosti.

Práce studentů uměleckých kurzů jsou v každém semestru veřejně prezentovány na školních nebo galerijních výstavách, díky kterým studenti získávají další důležité zkušenosti z instalační a výstavní praxe.

Nabídka
kurzů

Kurzy Scholastika jsou určeny všem, kdo chtějí poznat umění a design v praxi. Od roku 2012 učí studenty kreativitě, seberealizaci a pomáhají tak přiblížit uměleckou scénu širší veřejnosti. Jako lektoři vás kurzy provedou jedni z nejlepších českých umělců a designérů. Pro svou kvalitu a aktuálnost jsou proto kurzy Scholastika navštěvovány lidmi z oboru i studenty středních a vysokých škol.

Ateliér grafického designu 1

Více +

Ateliér grafického designu 2

Více +

Ateliér kresby a ilustrace

Více +

Ateliér malby

Více +

Ateliér design interiérů

Více +

Ateliér fotografie a videa

Více +

Ateliér módního designu

Více +

Ateliér produktového designu, redesignu

Více +

Ateliér sochy

Více +

Ateliér šperku

Více +

Cyklus přednášek z dějin designu

Více +

Cyklus přednášek z dějin grafického designu

Více +

Cyklus přednášek z dějin umění

Více +

Mixed Media Studio (ENG)

Více +

Ateliér komiksu

Více +

Choreografie a analýza pohybu

Více +

Performativní instalace

Více +

Kurz grafických programů Adobe

Více +

Ateliér Intermediální tvorby

Více +

Lektoři
kurzů

Adam Uchytil
Adam Uchytil
Markéta Hanzalová
Markéta Hanzalová
David Böhm
David Böhm
Ivan Boroš
Ivan Boroš
Alice Klouzková
Alice Klouzková
Jakub Berdych a Josef Tomšej
Jakub Berdych a Josef Tomšej
Jiří Belda a Viktorie Beldová
Jiří Belda a Viktorie Beldová
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Kakalík
Kakalík
Pavel Karous
Pavel Karous
Adam Štěch
Adam Štěch
Hana Polanská Turečková, Marie Gourdain
Hana Polanská Turečková, Marie Gourdain
Tomáš Mitura
Tomáš Mitura
Apolena Vanišová, Jan Bárta
Apolena Vanišová, Jan Bárta
Radek Brousil
Radek Brousil
Radek Pokorný
Radek Pokorný
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová
Jitka Šosová

Pro zájemce o umělecké kurzy

Kurzy jsou určeny široké veřejnosti bez rozdílu věku a znalostí. Slouží nejen pro zdokonalení vlastní volnočasové tvorby, ale také jako příprava pro úspěšné přijetí na vysoké umělecké školy.

 

Cena kurzu obsahuje 

 • výuka ve vybraném ateliéru minimálně 1x týdně po dobu 3 hodin
 • 16 – 18 ateliérových přednášek za 1 semestr
 • individuální práce v zázemí školy, po domluvě každý den v čase 12 – 20 hodin

 

Další výhody

 • přednostní pozvánka na přednášky zvaných uměleckých hostů Scholastiky
 • přednostní pozvánka na školní zahraniční zájezdy za uměním a designem
 • využití školní knihovny včetně zápůjčky knih pro domácí studium
 • slevy z celkové ceny pro zájemce o více kurzů
 • tištěný diplom – certifikát udělený každému absolventovi kurzu

 

Den otevřených dveří kurzů Scholastika
DOD proběhne 26. září 2019 od 17 do 20 h. Představíme Vám prostor školy, jednotlivé ateliéry i nové pedagogy, rádi Vám osobně odpovíme na Vaše dotazy a především představíme vzdělávací plán na zimní semestr 2019/20.

 

Průběh kurzů

Zimní semestr kurzů trvá 17 týdnů (od 14.10. 2019 do 21.02. 2020), kurzy neprobíhají o státních svátcích a Vánočních prázdninách – 25.12. až 3.1.

 

Přihláška do kurzu Scholastiky
Pro přihlášení prosím odešlete vyplněný formulář níže. Budeme vás kontaktovat zpět s informacemi pro zápis do kurzu.

Zápis do kurzů

Pro úspěšný zápis do uměleckého kurzu stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete ZDE. Po jejím přijetí vás budeme informovat zpět s dalším postupem.

Zimní semestr kurzů pro veřejnost začíná 14. října 2019, zápisy přihlášených studentů do kurzů budou probíhat od 7. do 10.10. mezi 15 a 18 h.

Umělecké kurzy jsou zajišťovány spolkem Scholastika, z. s. – stanovy ke stažení ZDE.

Cena kurzů

 • 9 500 Kč
  za kurzy v ateliérech: Šperku, Kresba/ilustrace, Módního, Interiérového a Grafického designu, kurz grafických programů Adobe
 • 8 500 Kč
  za kurzy v ateliérech: Fotografie a video, Produktového designu, Komiksu, Malby, Sochy, Intermédií, Choreografie a analýza pohybu, Performativní instalace, Přípravný kurz pro uchazeče na umělecké vysoké školy
 • 8 000 Kč
  za cyklus přednášek Dějiny designu, Dějiny grafického designu, Dějiny umění

 

Členský příspěvěk (školné) vracíme v plné výši pouze do 14 dnů od začátku semestru, do dvou měsíců od začátku semestru pak procentuální část (50 % z ceny kurzu), při vrácení částky je vždy účtován minimálmní administrativní poplatek 700 Kč. Pokud je kurzovné hrazeno pomocí služby Benefit Plus nebo jiných zaměstnaneckých benefitů, navyšuje se cena kurzu +15 % z jeho původní ceny.

Od zimního semestru 2018 jsou zájemci o kurzy Scholastika přijímáni bez nutnosti osobního pohovoru. Po odeslání přihlášky obdrží zájemce emailem informace o zápisu spolu s pokyny pro platbu školného a kontaktem na lektora kurzu.

 

Cenová zvýhodnění
1 absolvovaný semestr = 5 % sleva na další semestr
2 – 3 semestry = 10 % sleva na další semestr
4 a více semestrů = 15 % sleva na další semestr

Kombinace 2 ateliérů: 15 000 Kč
Kombinace 3 ateliérů: 18 000 Kč

Přihláška

Pondělí
Šperk

17.00–20.00

Malba

17.30–20.30

Choreografie a analýza pohybu

17.30–20.30

Produktový design

17.30–20.30

Úterý
Dějiny grafického designu

14.30–16.00

Dějiny umění

17.00–19.00

Interiérový design

17.00–20.00

Intermédia (EN)

17.00–20.00

Socha

17.00–20.00

Grafický design I

17.30–20.30

Grafický design II

17.30–20.30

Dějiny designu

18.00–20.00

Středa
Fotografie a video

17.00–20.00

Komiks

17.00–20.00

Módní design

17.00–20.00

Přípravný kurz pro uchazeče na umělecké vysoké školy

17.00–20.00

Čtvrtek
Ilustrace a kresba

17.00–20.00

Kurz grafických programů Adobe

17.00–20.00

Performativní instalace

17:30 – 20:30

Pátek


Otázky a odpovědi

Jsou na Scholastiku (kurzy) nějaké přijímačky? 

Zájemci o studium v kurzech Scholastika budou od zimního semestru 2018 přijímání bez nutnosti absolvování přijímacího pohovoru. Po zaslání přihlášky uchazeč obdrží e-mailem informace o zápisu do konkrétního kurzu a platbě školného. Rovněž obdrží kontakt na pedagoga a vedení kurzu.

Jak se mohu ke studiu přihlásit? 

Jednoduše klikněte na online přihlášku uvedenou výše na těchto webových stránkách, vyplňte ji a pošlete. Následně Vás budeme informovat o jejím přijetí.

Lze užívat prostory Scholastiky i mimo hodiny ateliéru? 

Ano, je to možné. Motivujeme studenty k práci na vlastních projektech i školních zadáních. Škola je otevřená každý den mezi 12. a 20. hodinou, nebo po individuální domluvě.

Budu mít po absolvování kurzu nějaké osvědčení/certifikát, či doporučení?

Scholastika uděluje svým studentům, po absolvování semestrálních klauzur, tištěný certifikát o absolvování daného kurzu.

Co zahrnuje kurzovné ve Scholastice?

Výuku a setkávání ve vybraném ateliéru minimálně jednou týdně po dobu 3 hodin. Během jednoho semestru se koná 16 až 18 ateliérových schůzek / přednášek. Dále je zahrnuta možnost individuálně pracovat v prostoru školy, se školním vybavením, každý den po domluvě mezi 12. a 20. hodinou. Možnost se účastnit "cest po výstavách", tedy komentovaných prohlídek vždy alespoň pěti výstav, probíhajících každé 2 týdny. Příjem týdenních newsletterů s doporučenými vernisážemi, výstavami, přednáškami (co se děje v kultuře v Praze a jiných městech). Možnost účasti na pravidelných přednáškách, které pořádá Scholastika. Možnost zúčastnit se organizovaného zájezdu do zahraničí "za výstavami" s příležitostí poznání vybraného města, jeho galerií a institucí. Prezenční možnost využívat školní knihovnu nebo možnost individuální zápůjčky knih pro domácí studium (po domluvě).

Pro koho je studium na Scholastice určeno?

Náš vzdělávací program je otevřen široké veřejnosti, především u nás studují mladší studenti, absolventi středních škol nebo bakalářských stupňů VŠ. Scholastiku navštěvují ale i lidé pracující v "oboru", například grafičtí designéři, kteří využívají možnosti rozvoje vlastní invence a lepší orientace na scéně. Studují ale u nás i lidé, kteří si vybrali určitý ateliér čistě jako zájmovou aktivitu.

Dokáže mě kurz ve scholastice připravit na přijímací řízení na vybranou VŠ?

Je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty prakticky připravit a informovat po stránce teorie tak, aby byli lépe připravení a tedy úspěšnější při splnění přijímacích zkoušek na VŠ. V předchozích letech bylo nemalé procento studentů ze Scholastiky přijato na AVU, VŠUP, FaVu, FAMU, UJEP atd.

Přednáška – Juraj Horváth
Přednáška – Juraj Horváth
Vánoční večírek v Bike Jesus
Vánoční večírek v Bike Jesus
Zimní semestr kurzů 2019
Zimní semestr kurzů 2019
Small Talk
Small Talk
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TŘETÍHO PATRA
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TŘETÍHO PATRA
Prodloužení přihlášek
Prodloužení přihlášek
Za kamerou
Za kamerou
Futurit: unikátní materiál ze sbírek Maroše Schmidta
Futurit: unikátní materiál ze sbírek Maroše Schmidta
Zobrazit všechny novinky