Nabídka kurzů

Více

Pro zájemce o kurzy

Více

Lektoři kurzů

Více

Kurzy Scholastika

Veřejné večerní kurzy jsou určeny všem, kdo chtějí poznat umění a design v praxi. Obvykle probíhají formou semestrální ateliérové výuky a jsou doplněny o řadu doprovodných aktivit. Studenti a studentky kurzů tak mohou mimo jiné navštěvovat přednášky hostů Scholastiky, účastnit se komentovaných prohlídek kulturních institucí nebo výstav v malých nezávislých galeriích. Několikrát ročně pořádáme zahraniční zájezdy za uměním a designem (např. Benátské bienále, Salone del Mobile v Miláně nebo Berlin Gallery Weekend). Prostory a zázemí Scholastiky jsou po individuální domluvě k dispozici všem studujícím pro vlastní tvorbu a další kreativní rozvoj.
Lektoři a lektorky se rekrutují z nejlepších umělců a designérů současné scény. Se Scholastikou se pojí jména jako například šperkařka Viktorie Beldová, umělec Tomáš Absolon, módní návrhářka Alice Klouzková (značka Sistersconspiracy), fotograf Jiří Thýn, teoretik designu a žurnalista Adam Štěch nebo architektka Pavla Doležalová.
Kurzy umění a designu slouží nejen ke zdokonalení vlastní kreativní tvorby nebo znalostí z kulturních dějin, ale také jako přípravný (nultý) ročník pro úspěšné přijetí na vysoké umělecké školy. Naši pedagogové a pedagožky dbají na to, aby všichni studující dokázali přenést získané teoretické znalosti do své vlastní praxe a získali tak v našich kurzech nové umělecké a designérské dovednosti.
Na konci každého semestru probíhají interní prezentace nebo klauzurní obhajoby v rámci jednotlivých ateliérů. Studenti a studentky se tak naučí prezentovat své finální práce a získávají další důležité zkušenosti z instalační a výstavní praxe.

Nabídka
kurzů

Kurzy umění a designu na Scholastice již od roku 2012 učí své studenty a studentky kreativitě, seberealizaci a pomáhají tak přiblížit uměleckou scénu širší veřejnosti. Pro svou kvalitu a neustálou aktuálnost jsou proto kurzy navštěvovány nejen zájemci s chutí rozvíjet své skryté kreativní nadání, ale také lidmi z oboru či studenty středních a vysokých uměleckých škol.

Ateliér fotografie

Více +

Ateliér grafického designu 1

Více +

Ateliér grafického designu 2

Více +

Ateliér kamery a střihu

Více +

Ateliér kresby

Více +

Ateliér malby

Více +

Ateliér šperku

Více +

Ateliér textilní tvorby

Více +

Interiérový design

Více +

Cyklus přednášek z dějin umění

Více +

Kurz 3D animace

Více +

Kurz grafických programů Adobe

Více +

Modelování portrétu

Více +

Průvodce poválečnou architekturou

Více +

Lektoři
kurzů

Tomáš Absolon
Tomáš Absolon
Iveta Bendová
Iveta Bendová
Vojtěch Buchta
Vojtěch Buchta
Tomáš Cikán
Tomáš Cikán
Daniela Danielis
Daniela Danielis
Pavla Doležalová
Pavla Doležalová
Lukáš Franz a Radek Pokorný
Lukáš Franz a Radek Pokorný
Kristýna Greplová
Kristýna Greplová
Barbora Chládková
Barbora Chládková
Michaela Janečková
Michaela Janečková
Kristýna Kopřivová
Kristýna Kopřivová
Markéta Kratochvílová
Markéta Kratochvílová
Jitka Mikulicová
Jitka Mikulicová
Jitka Šosová a Markéta Ježková
Jitka Šosová a Markéta Ježková
Jiří Thýn
Jiří Thýn
Ondřej Vavrečka
Ondřej Vavrečka

Pro zájemce o umělecké kurzy

Zimní semestr 2022 bude zahájen 17. října 2022. Informace k novému semestru kurzů a rozvrh budeme na našem webu aktualizovat v průběhu letních prázdnin.

Kurzy jsou určeny široké veřejnosti bez rozdílu věku a znalostí. Slouží nejen pro zdokonalení vlastní kreativní tvorby a rozšíření uměleckých a designerských dovedností, ale také jako příprava pro úspěšné přijetí na vysoké umělecké školy.

V rámci kurzu získáte

 • pravidelnou výuku ve vybraném ateliéru 1x týdně v délce 2–3 hodin
 • 15 ateliérových schůzek nebo přednášek za daný semestr
 • možnost individuální práce v zázemí školy, po předchozí domluvě každý den v čase 12–20 hodin

Další výhody

 • pravidelné přednášky hostů Scholastiky z oblasti umělecké a designérské scény
 • možnost účastnit se školních zahraničních výletů za uměním a designem
 • přístup do školní knihovny včetně zápůjčky knih pro domácí studium
 • slevy z celkové ceny pro zájemce o více kurzů či po absolvování více kurzů
 • certifikát udělený po absolvování kurzu (na vyžádání)

Dny otevřených dveří kurzů Scholastika

Den otevřených dveří kurzů se koná 3. října.

Průběh kurzů v zimním semestru 2022

Zimní semestr začíná 17. října 2022 a trvá 15 týdnů (kurzy neprobíhají o státních svátcích). Zakončení formou interních klauzur proběhne druhý týden v únoru.

Na různá měnící se vládní opatření se vždy snažíme rychle reagovat a upravovat dle nich průběh daných kurzů. V případě softwarových a teoretických kurzů může výuka probíhat distanční způsobem. V případě prakticky orientovaných ateliérů je možný přechod na kombinaci distanční výuky a individuálních konzultací nebo přesun výuky na jiné období. Pokud by náhrada z naší strany nebyla možná a daný kurz se v zimním semestru zrušil, bude Vám nabídnuto vrácení kurzovného nebo případné přesunutí účasti v jiném kurzu či semestru.

Zápis do kurzů

Mezní termín pro podání přihlášky do zimního semestru je 7. října 2022. Pro úspěšný zápis do kurzu nejprve vyplňte přihlášku, kterou naleznete ZDE. Budeme Vás kontaktovat zpět s dalšími informacemi pro zápis do kurzu, podklady k platbě a kontaktem na vyučující. Samotné odeslání přihlašovacího formuláře Vám nezajišťuje místo v daném kurzu, je třeba provést online zápis a uhradit členský příspěvek za daný semestr.

Umělecké kurzy jsou zajišťovány spolkem Scholastika, z. s. – stanovy ke stažení ZDE.

Členský příspěvek

 • 9 800 Kč
  za kurzy: 3D animace, Fotografie, Grafický design, Grafické programy Adobe, Interiérový design, Kamera a střih, Šperk, Textilní tvorba
 • 8 700 Kč
  za kurzy: Kresba, Malba, Modelování portrétu
 • 8 300 Kč
  za cyklus přednášek: Dějiny designu a architektury
 • 5 500 Kč
  za cyklus přednášek: Dějiny umění
 • 2 200 Kč
  za cyklus prohlídek: Průvodce poválečnou architekturou

Pokud je členský příspěvek hrazen pomocí služby Benefit Plus nebo jiných zaměstnaneckých benefitů, navyšuje se členský příspěvek o 15 % jeho původní výše.

Cena jednotlivých kurzů nezahrnuje materiál či softwarové programy (Adobe, Cinema 4D a další). V individuálních případech je možné po předchozí domluvě využívat v rámci kurzu školní počítač, kde jsou dané programy nainstalovány.

Cenová zvýhodnění

1 nebo 2 absolvované semestry = 5 % sleva na další semestr
3 a více absolvovaných semestrů = 10 % sleva na další semestr

Kombinace 2 ateliérů: 15 900 Kč
Kombinace 3 ateliérů: 18 900 Kč

Předčasné ukončení kurzů

Při vrácení členského příspěvku se vždy odečítá administrativní poplatek ve výši 700 Kč.
Do 2 týdnů od začátku semestru daného kurzu se vrací členský příspěvek snížený o administrativní poplatek a proběhlé lekce. Poté a do 1 měsíce od začátku semestru se vrací pouze 50 % z členského příspěvku, mínus administrativní poplatek. Později se již členský příspěvek nevrací.
U cyklu prohlídek Průvodce poválečnou architekturou není možné příspěvek vracet.

Přihláška Kurzy Scholastika

  Pondělí
  Fotografie

  17.00–20.00
  Grafický design I

  17.00–20.00
  Malba

  17.30–20.30
  3D animace

  17.30–20.30
  Úterý
  Interiérový design

  17.00–20.00
  Modelování portrétu

  17.00–20.00
  Šperk

  17.30–20.30
  Grafický design II

  17.30–20.30
  Středa
  Textilní tvorba

  17.00–20.00
  Čtvrtek
  Kamera a střih

  17.00–20.00
  Grafické programy ADOBE, začátečníci

  17.00–20.00
  Grafické programy ADOBE, pokročilí

  17.00–20.00
  Kresba

  17.30–20.30
  Víkend
  Dějiny umění

  Neděle 10.00–13.20
  Dějiny umění online

  Neděle 14.00–17.20
  Průvodce poválečnou architekturou

  Otázky a odpovědi

  Kdy na Scholastice začínají kurzy?

  Kurzy jsou vždy semestrální. V zimním semestru začínají v polovině října a letní semestr bývá zahájen na přelomu února a března. Konkrétní datum začátku výuky je vždy upřesněno v předstihu. O letních prázdninách se kurzy nekonají.

  Jak se mohu přihlásit ke studiu na kurzy? 

  Prvním krokem je vyplnění a odeslání online přihlášky, která je uvedena výše na těchto webových stránkách. Následně Vás budeme informovat o jejím přijetí, zápisu do daného kurzu a úhrady členského příspěvku.

  Je na kurzy nějaký příjímací pohovor?

  Od zimního semestru 2018 jsou zájemci o studium na kurzech přijímaní bez nutnosti absolvování příjímacího pohovoru.
   

  Co zahrnuje členský příspěvek?

  Členský příspěvek zahrnuje výuku 1x týdně po dobu 2–3 hodin v daném semestru, který zpravidla trvá 15 výukových týdnů. Výjimku tvoří Cyklus přednášek dějin umění a Průvodce poválečnou architekturou. Příspěvek také zahrnuje možnosti využívat prostory Scholastiky (po individuální domluvě každý všední den v čase 12–20 hod), účastnit se přednášek zajímavých českých i zahraničních hostů nebo školních výletů do zahraničí za uměním a designem (Benátské bienále, Salone del Mobile, Berlin Gallery Week a další) a přístup do školní knihovny.

  Je možné využívat prostory Scholastiky i v čase mimo výuku?

  Ano, motivujeme studenty k práci na školních zadáních i na vlastních projektech. Scholastika je po domluvě otevřena každý všední den v čase 12–20 hod.

  Pro koho je studium na kurzech určeno?

  Kurzy jsou určeny široké veřejnosti. Studují u nás absolventi a absolventky středních i vysokých škol, zájemci o studium na uměleckých vysokých školách, lidé z oboru, kteří se chtějí ve své tvorbě a práci rozvíjet a lépe orientovat na umělecké a designérské scéně, ale i lidé, kteří si vybrali daný kurz čistě jako zájmovou aktivitu.

  Připraví mě kurzy na přijímací řízení na vybranou uměleckou vysokou školu?

  Ano, je to jedním z našich cílů. Snažíme se studenty a studentky připravit po teoretické i praktické stránce pro úspěšnější splnění přijímacích řízení na umělecké vysoké školy. Na AVU, UMPRUM, FaVu, FAMU nebo UJEP studuje celá řada absolventů a absolventek Scholastiky.

  Získám absolvováním kurzu nějaké osvědčení nebo certifikát?

  Ano, absolvováním daného kurzu získáte tištěný certifikát. Certifikáty vystavujeme na vyžádání po ukončení kurzu v daném semestru.